L'Equip de Govern sol·licita a Lafarge les dades de les seues recerques per a concretar les zones susceptibles d'explotació minera

En el Pinyal s'han de preservar les zones de massa forestal consolidada i les que són visibles des de les principals infraestructures viàries per a evitar l'impacte paisatgístic

Zona del Pinyal
L'Ajuntament de Sagunt ha traslladat per escrit a la mercantil Lafarge Cementos SAU una petició de documentació actualitzada sobre els resultats de la recerca autoritzada en 2014 sobre el Pinyal i altres zones que puguen contenir recursos miners necessaris per a la seua activitat industrial i que siguen susceptibles d'explotació. Tot açò amb la finalitat de concretar de forma precisa quines zones serien afectades en el marc de l'expedient de modificació puntual del PGOU de Sagunt per a la previsió expressa de pedrera/activitat extractiva en sòl no urbanitzable protegit i comú que s'està tramitant. Aquest era un dels assumptes que s'anava a abordar en una reunió a la qual estaven emplaçades les parts hui i que finalment no s'ha produït en haver demanat l'empresa que se suspenguera sense saber l'Equip de Govern els motius.

Davant una sol·licitud de l'empresa de data 17 d'abril de 2015, el ple va deixar sobre la taula el dia 28 del mateix mes el pronunciament municipal. Ara, la petició municipal, datada el 31 de maig de 2016, considera que la mercantil abastava en les seues alternatives una superfície excessivament àmplia i inassumible urbanística i mediambientalment, ja que oscil·lava entre les 2588 Ha i les 640 Ha. Al mateix temps, argumenta que no podia deixar totalment indefinida una decisió urbanística de zonificació de sòl no urbanitzable protegit de centenars d'hectàrees sense la suficient motivació i amb un resultat incert, a l'espera de les recerques citades. La proposta presentada per l'empresa, segons indica l'escrit remés, afectava una considerable massa forestal, molt arrelada i de molt difícil i incerta regeneració en cas de ser eliminada, a més de ser molt visible, la qual cosa tindria un significatiu impacte paisatgístic. Per aquest motiu, i una vegada contrastada la localització real de l'existència de recursos geològics susceptibles d'explotació minera, es deixaria sense afecció la resta d'hectàrees en les quals no es localitzen, així com les àrees en les quals existeix massa forestal de major entitat i les que són visibles des de la infraestructura viària principal (N-225).
 
La regidora delegada de Medi Ambient, Teresa García, ha afirmat que: “l’Ajuntament està treballant i estudiant de quina manera es pot desenvolupar el conveni per a conciliar tots els interessos que estan afectats, que són la protecció del paratge de Romeu, els interessos dels veïns, el manteniment dels llocs de treball i la continuïtat de l’empresa en el municipi. Estem treballant més en concret en la zona del Pinyal i el que s’ha de dir és que l’anterior Equip de Govern va fer una proposta que era absolutament voluntarista, que no tenia cap rigor urbanístic i que per tant tramitar-la produïa una sèrie d’indefensions a nivell  jurídic que l’actual Equip de Govern de l’Ajuntament ha volgut garantir. En eixe sentit s’ha treballat coordinadament amb la Conselleria seguint el seu consell de esperar a que estiguen les dades de les pròpies investigacions mineres que l’empresa ha desonvolupat i que a dia de hui, pel temps que ha passat, han de tindre ja resultats específics”.
 
"Salvaguardar els valor ambientals que s’han de mantindre com són la zona forestal consolidada i evitar el impacte paisatgístic"
 
García ha explicat el procediment i les condiciones que s’han de tindre en compte: “Per a parlar de treballar sobre el Pinyal, que a dia de hui és un sòl protegit i que per tant és inviable qualssevol tipus d’activitat extractiva, hem de parlar de desenvolupar noves figures urbanístiques que puguen possibilitar aquesta activitat. Per a poder fer-lo en primer lloc el que s’ha de fer és conèixer els resultats de les prospeccions i les investigacions que ha fet l’empresa en eixa zona per una banda, i per una altra banda, salvaguardar els valor ambientals que s’han de mantindre com són la zona forestal consolidada i evitar el impacte paisatgístic. En eixe sentit, l’Ajuntament està estudiant sobre el terreny quines parts de les àrees del Pinyal que hi havia dintre del conveni podrien ser susceptibles de tindre una qualificació urbanística diferent, que al final és el que se pretén amb una modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). Per això, li ha traslladat quines són les zones que no poden perdre el nivell de protecció que tenen en l’actualitat. En concret, són les zones forestals consolidades i les zones que tenen un major impacte paisatgístic. D’acord amb això i amb els resultats que tinga l’empresa, s’han de concretar zones més reduïdes en tamany, perquè açí no estem parlant de quanta superfície vull  ocupar sinó de quins recursos miners puguen haver-hi i de quina explotació minera podria ser possible en el Pinyal. I ara estem a l’espera de que l’empresa ens proporcione els resultats.”
 
Totes les zones que s’han proposat per part de l’Ajuntament compleixen amb la legislació respecte a que estan a més d’un quilòmetre de la zona urbana que seria la del Peregil, segons ha indicat la regidora, que ha afegit que: “L’Ajuntament mai ha deixat d’avançar i mai ha deixat de treballar en quines opcions són possibles per a mantindre l’activitat, però eixes opcions es tenen que ajustar a la legalitat vigent, tenen que tindre en compte la riquesa ambiental de les zones on se va a desenvolupar eixa activitat, que han de mantindre els valors que motivaren la seua protecció, i el fet de que hi hagen vivendes i veïns que també tenen un drets urbanístics que s’han de respectar. Eixa és la línia de treball que estem seguint i que l’empresa també ha d’entendre”.

Cantera del Salt del Llop