12 places d'agent de policia en l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016

L'Equip de Govern i els treballadors pacten l'Oferta d'Ocupació Pública per a 2016 i es comprometen a traure 12 places d'agent de policia. Aquesta mesura es podrà dur a terme si s'aprova el pressupost municipal
 
 
 
L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Sagunt i els representants dels treballadors van aconseguir ahir, en la taula general de negociació un acord per a traure 12 places d'agent de policia en l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016. També van acordar no consignar en aquest exercici altres places incloses en la Relació de Llocs de treball aprovada en el ple de 30 de desembre passat i es van comprometre a consignar-les en el pròxim exercici. Les places que queden per al següent exercici són 15: 11 d'agent de policia, 2 de tècnic auxiliar d'urbanisme, 1 de tècnic mitjà de topografia i 1 de tècnic de comunicació. Aquest acord es podrà materialitzar quan s'aprove el Pressupost Municipal. En la taula general de negociació estan presents CC.OO, UGT i Intersindical,
 
El delegat de Personal i Règim Interior, Sergio Moreno, ha destacat la importància de l'acord i ha reconegut que aquest ajornament en traure totes les places es deu al fet que han hagut de reduir el capítol d'ingressos en el Pressupost Municipal: “A fi d'aprovar el Pressupost Municipal, hem acceptat les esmenes del grup Ciutadans i hem reduït les previsions d'ingressos. Hem reduït la despesa i així ajustar-nos a les limitacions contingudes en la llei de pressupostos de l'any en curs i per açò hem reduït el capítol 1 en 653.000 euros”. A més, aquest acord salva, si s'aprova el pressupost, qüestions prioritàries aconseguides al desembre com la passada a jornada completa del personal a temps parcial, la recuperació de la part restant de la paga extraordinària de desembre de 2012, la gestió directa per l'ajuntament de diversos serveis, etc.
 
L'Equip de Govern i els treballadors van arribar a un acord el mes passat que donava resposta, tant a les demandes de personal, com a les necessitats de gestió de la nova corporació en matèria de personal, plantilla i relació de llocs de treball. Aquest acord només s'ha pogut portar de moment a la pràctica en la Relació de Llocs de treball, que és l'instrument on s'arrepleguen les necessitats presents i futures de l'administració, així com l'estructura dels diferents departaments.