Aprovat el projecte de millores de la urbanització del carrer València

El procés de licitació es posa en marxa amb un pressupost de 768.466 euros (IVA inclòs)
Imagen 1Imagen 2

En els pròxims mesos es posaran en marxa les millores en la urbanització del carrer València. La Junta de Govern Local celebrada el passat divendres va aprovar el projecte de millores en la urbanització del carrer València, així com els plecs de clàusules que regiran l'adjudicació del contracte d'obres. El pressupost de licitació per a l'execució de les obres ascendix a 768.466 euros (IVA inclòs).

Estes obres estan pendents des d'octubre de 2015, en què l’Ajuntament de Sagunt i l'empresa adjudicatària, Grupo Bertolín, van resoldre el contracte adjudicat al febrer del mateix any. Un mes més tard, l'empresa ja havia recobert les obres sense acabar i el carrer es va obrir al trànsit.

El delegat de Contractació, Pepe Gil, ha destacat la coordinació amb les obres d'Aigües de Sagunt: “La part de les obres que ha d'executar Aigües de Sagunt, a través de l'adjudicatària que ells designen, començarà al mes de setembre amb tota seguretat; probablement siga la primera setmana. En principi tenen previst que duren 3 mesos i, com que ja ha començat la licitació de les obres de la superfície que adjudicarem nosaltres, ens coordinarem al màxim perquè les molèsties als veïns siguen les mínimes”.

Les obres a realitzar al carrer València seran la demolició del paviment existent (tant calçades com voreres), la formació de caixes de vials i noves voreres, la realització de treballs tant en la xarxa de reg i jardineria com en la xarxa de l'enllumenat públic, la creació de rases per a la xarxa de baixa tensió i finalment la pavimentació, que serà amb llambordes llises, tal com marca la normativa. L'obra haurà d'executar-se necessàriament en un mínim de dues fases per a poder garantir que el trànsit sempre siga possible amb les condicions de seguretat necessàries així com també garantir l'accés dels vianants a la totalitat dels immobles.

El delegat de Contractació ha agraït la col·laboració veïnal en el sentit d'haver de patir les molèsties pròpies d'unes obres tan importants com són les del carrer València on, per exemple, es van a restar llocs d'aparcament. “Però crec que val la pena este sofriment per a aconseguir que un dels carrers més importants de la nostra ciutat estiga en condicions”.