El Casal Jove acull la presentació dels dibuixos seleccionats del concurs “Anant al cole trobem ciutat”

Els dibuixos d’este concurs que promou la seguretat i la mobilitat sostenible estan exposats en el Casal Jove, en el Centre Cultural Mario Monreal i en els autobusos d’AVSA
 
 
La delegació de Mobilitat Urbana de l'Ajuntament de Sagunt ha impulsat, en col·laboració amb Bicicoleando i la delegació d'Educació, un projecte pilot este curs escolar en els CEIP Mediterráneo i Cronista Chabret. Tallers formatius, enquestes i activitats d'espai urbà componen este projecte, així com un concurs de dibuix anomenat “Anant al cole trobem ciutat”, els dibuixos del qual han sigut presentats en el Casal Jove i també estan exposats al Centre Cultural Mario Monreal.

El patrocini del projecte ve de la mà d’AVSA i de la línia de finançament per a projectes pilot de mobilitat sostenible, de l’IVACE (Generalitat Valenciana), i del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana, que rep fons de la Unió Europea.

A l'acte de presentació dels dibuixos del concurs i el lliurament de premis han assistit la regidora de Mobilitat Urbana, Roser Maestro, el regidor d'Educació, José Manuel Tarazona, els regidors Sergio Moreno i María Giménez, representants de les entitats patrocinadores i estudiants i personal docent dels col·legis que participen en el projecte.

Roser Maestro, regidora de Mobilitat Urbana, ha volgut assenyalar que “este projecte és només el principi. És l'experiència pilot, concretament en dos col·legis, però a partir d'ací ha de fer-se extensiu a la resta de centres educatius. I hem de tindre molt clar, sobre tots vosaltres, que sou els que aneu a desenvolupar-ho tot, que hem d'anar segurs i segures als col·legis, però sobretot que hem d'apostar cada vegada més per una mobilitat amb menys cotxes, una mobilitat sostenible”. Dirigint-se novament als xiquets i xiquetes ha continuat dient que “també cal comptar cada vegada amb més participació vostra; cada vegada aneu a ser més protagonistes i heu de ser-ho, perquè a la llum dels resultats, ningú ho va a poder fer millor que vosaltres”.

Per la seua banda, el regidor d’Educació, José Manuel Tarazona, va agrair la participació en este treball a tota la comunitat escolar i va expressar que “este és un projecte global que inclou el col·legi i l'entorn on viuen els xiquets i xiquetes, perquè volem que esta ciutat siga amable en els seus camins a l'escola”. A més, dirigint-se als joves estudiants, ha afegit que “esteu participant perquè vosaltres pugueu anar amb molta més seguretat, i des d'un punt de vista més sostenible, a les vostres escoles”. Finalment, ha conclòs assegurant que “espere que este projecte sostenible tinga una continuïtat en el temps, que més col·legis s'afigen i que puguem tindre una ciutat absolutament amable per a tots i totes”.

Juanma, de sisè de primària del CEIP Mediterráneo, i Manel i Noa, de cinquè i sisè del Cronista Chabret, respectivament, han representat els seus companys donant un discurs en el qual han mostrat la seua implicació en el projecte.

Tot seguit, els regidors Maestro i Tarazona han lliurat els premis del concurs de dibuix. Els guanyadors han sigut, del CEIP Mediterrani: Walid Shaeb, de 6é (accesit), Nieves Pueyo, de 5é, i Diego Martí, de 6é. Quant al CEIP Cronista Chabret, els premis han sigut per a: Idoia Carrera, de 6é (accesit), Javier Aguza, de 5é, i Abril Gómez, de 6é.

Els dibuixos, tant els que han rebut premi com els que no, estaran exposats, en el Casal Jove del Port de Sagunt i en el Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt. A més, decoraran els autobusos d'AVSA durant aproximadament un mes.

 
 
 
 
La delegación de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Sagunto ha impulsado, en colaboración con Bicicoleando y la delegación de Educación, un proyecto piloto este curso escolar en los CEIP Mediterráneo y Cronista Chabret. Talleres formativos, encuestas y actividades de espacio urbano componen este proyecto, así como un concurso de dibujo llamado “Anant al cole trobem ciutat”, cuyos dibujos han sido presentados en el Casal Jove i están también expuestos en el Centro Cultural Mario Monreal.
 
de la mano de AVSA y de la línea de financiación para proyectos piloto de movilidad sostenible, del IVACE (Generalitat Valenciana), y del Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana, que recibe fondos de la Unión Europea.
 
Al
acto de presentación de los dibujos del concurso y la entrega de premios han asistido la delegada de Movilidad Urbana, Roser Maestro, el delegado de Educación, José Manuel Tarazona, los concejales Sergio Moreno y María Giménez, representantes de las entidades patrocinadoras y estudiantes y personal docente de los colegios que participan en el proyecto.
 
R
oser
Maestro, concejala delegada de Movilidad Urbana, ha querido señalar que “este proyecto es sólo el principio. Es la experiencia piloto, concretamente en dos coles, pero a partir de aquí debe hacerse extensivo al resto de centros educativos. Y debemos tener muy claro, sobre todos vosotros y vosotras, que sois los que vais a desarrollarlo todo, que tenemos que ir seguros a los colegios, pero sobre todo que tenemos que apostar cada vez más por una movilidad con menos coches, una movilidad sostenible”. Dirigiéndose a los niños, ha continuado “también hay que contar cada vez con más participación vuestra; cada vez vais a ser más protagonistas y debéis serlo, porque a la luz de los resultados, nadie lo va a poder hacer mejor que vosotros y vosotras”
.
 
Por
su parte, el concejal de Educación, José Manuel Tarazona, agradeció la participación en este trabajo a toda la comunidad escolar y expresó que “este es un proyecto global que incluye el colegio y el entorno donde viven los niños y niñas, porque queremos que esta ciudad sea amable en cuanto a los caminos a la escuela”. Además, dirigiéndose a los jóvenes estudiantes, ha añadido que “estáis participando para que vosotros podáis ir con mucha más seguridad, y desde un punto de vista más sostenible, a vuestras escuelas”. Finalmente, ha concluido asegurando que “espero que este proyecto sostenible tenga una continuidad en el tiempo, que más colegios se añadan y que podamos tener una ciudad absolutamente amable para todos y todas”.
 
Ju
anma, de sexto de primaria del CEIP Mediterráneo, y Manel y Noa, de quinto y sexto del Cronista Chabret, respectivamente, han representado a sus compañeros dando un discurso en el que han mostrado su implicación en el
proyecto.
 
.
Los dibujos, tanto los que han recibido premio como los que no, estarán expuestos, aparte de en el Casal Jove de Puerto de Sagunto, en el Centro Cultural Mario Monreal de Sagunto. Además, decorarán los autobuses de AVSA durante aproximadamente un mes. - See more at: http://www.aytosagunto.es/es-es/actualidad/Paginas/El-casal-Jove-acoge-la-presentaci%C3%B3n-de-los-dibujos.aspx?ControlMode=Edit&DisplayMode=Design#sthash.whRiyfNA.dpu
f