El Consell aprova la declaració de l'Alt Forn 2 del Port de Sagunt com a Bé d'Interés Cultural

El decret subratlla que es tracta d'una obra arquitectònica d'enginyeria i d'escultura «colossal» i el classifica dins de la categoria de monuments

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es declara l'Alt Forn número 2 de la siderúrgica del Port de Sagunt com a Bé d'Interés Cultural (BIC) amb la categoria de monument.

El decret subratlla que es tracta d'una obra arquitectònica, d'enginyeria i d'escultura «colossal» que forma part rellevant del patrimoni industrial valencià, la qual cosa fa necessari la seua protecció com BIC.

L'enclavament constituïx una manifestació «singularíssima» que exigix el màxim reconeixement a escala patrimonial, tal com es recull en el decret aprovat pel Consell, en el qual s'establix la normativa per a la protecció d'este immoble i el seu entorn, de manera que es preserve la seua integritat.

La norma aprovada assenyala així els valors del monument i delimita literalment i gràficament l'entorn al qual s'associa per a aconseguir la tutela eficaç d'aquest patrimoni excepcional.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha expressat que esta declaració com a Bé d'Interés Cultural de l'Alt Forn del Port de Sagunt és una molt bona notícia perquè el valor que té és «incalculable». L'alcalde de la ciutat també ha manifestat que consideraven «imprescindible» esta declaració i ha agraït el treball de les associacions i els moviments ciutadans que l'han fet possible: «Particularment, gràcies a l'Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto de Sagunto (APIPS), que va ser la primera que va posar este tema sobre la taula i ha estat donant seguiment i continuïtat a tot el procediment administratiu».

Finalment, Darío Moreno ha valorat el que suposa aquesta notícia per a la ciutat: «Hui fem un pas de gegant en la dignificació d'esta part de la nostra història i en la dignificació del nostre patrimoni industrial. I, així, este BIC s'equipara a uns altres que també tenim en el municipi i en tota la Comunitat Valenciana».

La regidora de Patrimoni Cultural i Industrial, Patricia Sánchez, ha declarat que estan molt satisfets amb esta notícia, ja que l'esperaven des de fa molt temps: «Amb esta declaració, ja sumem 16 béns d'interés cultural, fet que prova l'importantíssim patrimoni històric i industrial amb el qual compta la nostra ciutat». L’edila de l'Ajuntament de Sagunt ha destacat el paper de les associacions ciutadanes en esta declaració: «Des de l'Ajuntament no podem deixar d'agrair, en este cas particular, a APIPS per defensar el patrimoni industrial de la ciutat. L'Alt Forn és un símbol per al nostre municipi, com ho són els jardins de la Gerència, la Nau d'Efectes i Recanvis, el Casino, l'Economat o el Pantalà, enclavaments en els hem treballats i continuem treballant des del Consistori».


«Continuem avançant en la protecció, conservació i posada en valor del nostre patrimoni industrial. Estem parlant d'un atractiu importantíssim a escala turística, però, sobretot, la voluntat és preservar i dignificar la memòria obrera del Port de Sagunt», ha afegit Patricia Sánchez.

L'expedient per a la protecció de l'Alt Forn va ser incoat l'any 2020 i va caducar el febrer de 2023, per la qual cosa es va acordar iniciar-lo de nou. Així, és ara quan, després de comptar amb els informes favorables del Consell Valencià de Cultura, de la Universitat de València-Estudi General i del Consell Jurídic Consultiu, entre altres dictàmens preceptius, es procedix a la seua aprovació.

En el decret aprovat pel Ple s'inclou la delimitació de l'entorn protegit, s'establixen els usos autoritzats i activitats no permeses per a este monument, es fixen els paràmetres urbanístics que hauran de complir-se a l'entorn i es regula el règim d'autoritzacions per part de la Conselleria amb competències en patrimoni cultural per a realitzar qualsevol mena d'intervenció, que requerirà la definició precisa del seu abast i la documentació tècnica que corresponga.

Segons recull el decret, no es permeten al voltant de l'edifici construccions de cap mena i, en cas de destinar una zona per a aparcaments, haurà d'estar separada de les naus i de l'edifici de l'Alt Forn un mínim de 50 metres des del perímetre de tots dos edificis. A més, s'haurà de minimitzar l'impacte d'este aparcament mitjançant la utilització d'elements de mobiliari urbà o de vegetació.

Així mateix, es prohibix la introducció d'anuncis o publicitat exterior que irrompa en l'espai protegit i es regulen les condicions que hauran de complir la col·locació dels indicadors i rètols que desenvolupen activitats amb la preceptiva llicència municipal.

Finalment, el decret aprovat pel Consell disposa la inscripció de l'Alt Forn número 2 del Port de Sagunt en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià i en el Registre General de Béns d'Interés Cultural. A més, també establix que el pla especial de protecció haurà d'aprovar-se en el termini d'un any des de la publicació d'esta norma.