El Consell de Benestar Animal de Sagunt ha celebrat la seua primera reunió

En el Consell van arribar a prendre acords tendents a la protecció i regularització de les colònies felinas de Sagunt


El Consell de Benestar animal de Sagunt, ha celebrat la primera reunió . La Presidenta, María Giménez, va fer una breu introducció explicant el motiu, abast i objectius del Consell, tots encaminats a aconseguir el benestar dels animals considerats de companyia del nostre municipi, així com el bon enteniment i convivència entre els ciutadans.

En el Consell es van arribar a prendre acords tendents a la protecció i regularització de les colònies felinas del nostre municipi, així com accions encaminades a la difusió dels seus objectius i a la presència en les nostres institucions.


Els membres que van participar van ser:


-Presidenta: María D. Giménez García
-Secretaria: Eva Delgado
-Colonias Felinas: Mari Luz Calomarde de Besteiro
- SOS Sagunto: Laura Sanz Morillas
-Propietarias Responsables: Celia Peris
-Federación Asociación Vecinos Sagunto: José Girona Viñals
-ASSPAP Santa Clara El Refugio de Tula: Margarita V.Mayebra Martínez
-Veterinaria: Encarnación Villalba Villascuerna