El departament d'Activitat Física, Salut i Esport entrega el Premi Dorsal 261 al Centre Concertat María Inmaculada

El programa Dorsal 261 és un projecte centrat en la promoció i la sensibilització sobre valors igualitaris i l'eliminació de la bretxa de gènere a través de l'esport

El departament d'Activitat Física, Salut i Esport ha entregat del Premi Dorsal 261 al Centre Concertat María Inmaculada en reconeixement al centre de primària que més implicació ha demostrat a fomentar la igualtat de gènere en l'esport en edat escolar.

El regidor d'Activitat Física, Salut i Esports, Javier Timón, ha indicat que este és un reconeixement «a la promoció i sensibilització de valors igualitaris en l'esport» per part del centre. A més, ha afegit: «És un premi que recompensa la major participació en les activitats de la plataforma Niña y Deporte implementada en tots els centres escolars del municipi pel departament d'Activitat Física, Salut i Esports i que pretén fomentar els valors igualitaris a través de l'esport».

En el departament d'Activitat Física, Salut i Esports de l'Ajuntament de Sagunt s'entén l'esport com a eina pedagògica i educativa i consideren que la pràctica de l'esport és una part fonamental de la societat i de la cultura i pot servir com a instrument de socialització.

Per això, el departament impulsa el programa Dorsal 261, que és un projecte centrat en la promoció i la sensibilització sobre valors igualitaris i l'eliminació de la bretxa de gènere a través de l'esport.

Dins de les diferents accions dutes a terme en el programa, es troba la plataforma Niña y Deporte, que pretén visibilitzar i posar en valor la dona a través de l'esport. Els objectius de la plataforma són reduir la probabilitat d'ocurrència d'actituds i conductes de discriminació en l'esport en edat escolar, generar un espai de reflexió per a la promoció de la igualtat de gènere en contextos esportius en edat escolar, sensibilitzar l'alumnat, als i les jóvens esportistes, sobre els beneficis de desenvolupar comportaments d'igualtat en contextos esportius en edat escolar i fomentar i promocionar la presència de les xiquetes en estos.

Tots els centres educatius del municipi de Sagunt han tingut la possibilitat de fer ús d'esta plataforma en el curs 2023-2024 i continuaran disposant d'ella en el curs que ve, han explicat des del departament.

La plataforma en línia Niña y Deporte Dorsal 261 permet sensibilitzar jóvens, entrenadors, educadors, pares i mares sobre la desigualtat de gènere que existix hui dia i els proporciona eines per a fomentar la igualtat a través de l'esport en edat escolar.

La plataforma en línia Niña y Deporte és una eina educativa dirigida a l'alumnat de sisé de primària, consta de 7 fases, és un programa format per deu sessions de seixanta minuts i es desenvolupa en un trimestre. La Plataforma Niña y Deporte s'ha finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri d'Igualtat, Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere.

Després de reflexionar sobre les situacions de desigualtat en l'esport en l'actualitat, s'ha valorat la consecució dels objectius del programa a través d'evidències de l'ús de la plataforma, dissenys de la mascota o còmic dorsal 261 i altres activitats complementàries que realitzen en el seu centre relacionades amb comportaments igualitaris en l'esport

L'objectiu és premiar el centre educatiu i els i les docents que treballen la igualtat a les seues aules, la relació entre esport i competició, tots els valors positius, l'esforç, la superació, la perseverança, el respecte i la solidaritat.

Cada entitat interessada a participar en el concurs ha presentat tota la informació sol·licitada per a ser el centre dorsal 261. La comissió de valoració, formada per tècniques de l'Ajuntament de Sagunt i Gest Esportiu, ha sigut l'encarregada d'avaluar l'acompliment, els treballs i atorgar el premi, que és un lot de material esportiu, així com el reconeixement a la promoció i sensibilització de valors igualitaris en l'esport en el curs 2023-2024.

Els 11 centres inscrits en el programa en el curs 2023-2024 han sigut CEIP Ausiàs March, CC Adventistes, CC María Inmaculada, CEIP Mediterrani, CEIP Romeu, CEIP Sant Pere Apostol, CEIP Maestro Tarrazona, CEIP Victoria i Joaquín Rodrigo, CEIP Vilamar, CEIP Yocasta i CEIP La Pinaeta.