El Fornàs estrenarà una nova gespa artificial la pròxima temporada

Després de deu anys des de l'últim canvi de la gespa i el mal estat en el qual es troba, l'Ajuntament de Sagunt trau a licitació un contracte per a la instal·lació d'una nova amb qualitat FIFA Quality Pro

El camp de futbol de l’estadi del Fornàs estrenarà una nova gespa artificial la pròxima temporada. L'Ajuntament de Sagunt trau a licitació un contracte de subministrament i instal·lació de la gespa a causa del mal estat en què es troba. La Junta de Govern de divendres aprovà els plecs de condicions que regiran l’adjudicació del contracte i amb un pressupost de licitació màxim de 186.378 euros IVA inclós. En els pròxims dies es publicarà l’anunci oficial per que les empreses interessades presenten les seues ofertes.

 

La instal·lació de la gespa artificial del camp del Fornàs ha fet deu anys. Segons s'exposa en l'informe, es va instal·lar una gespa de dubtosa qualitat, una mala instal·lació i un drenatge insuficient. Actualment cap part del terreny supera els 2 cm. de farcit, i en alguns casos menys d'1 cm., per la qual cosa es pot considerar que el camp no és apte per a la pràctica esportiva intensiva. En l'estat en el qual es troba no superaria l'absorció del xoc que garantisca la seguretat del jugador i podria provocar lesions.

 

  

 

L'objecte principal del contracte és la retirada mitjançant mitjans mecànics de la gespa existent per a la seua reutilització, les càrregues per a traslladar-la a l’abocador i el subministrament i instal·lació de gespa artificial, amb una extensió de 7.750 m2. El contracte inclou també la realització d'obres auxiliars necessàries per a la col·locació i instal·lació de l'equipament esportiu: porteries, banderoles de córner, porteries, etc. El termini d'execució serà de cinc setmanes.

 

El regidor d’Esports, Miguel Chover, asegura que el canvi de la gespa es deu “a què no es va fer en les millors condicions fa deu anys i que el temps requerix que es modifique. Anem a fer-ho perquè estiga preparat la pròxima temporada i esperem que els terminis vagen complint-se i que l’Acero puga jugar en esta nova estora en la temporada 2017-2018”.

 

Es realitzaran les actuacions oportunes per a corregir la planimetria o anivellació de superfície de camp en el cas que fóra necessari, alçat de reixeta de canaletes perimetrals del camp i la seua neteja. La gespa artificial oferida ha de complir els criteris FIFA Quality Pro i obtenir el seu certificat. El contracte s'adjudicarà a l'oferta econòmicament més avantatjosa en funció de diversos criteris, mitjançant procediment obert.

 

El contractista o subministrador proveirà i efectuarà el manteniment dels béns durant els 5 anys de garantia obligatoris. L'adjudicatari haurà de facilitar als serveis tècnics d'Esports de l'Ajuntament, un document on es reflectisca la manera d'utilització del camp amb la finalitat de realitzar un bon ús.