El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà aquesta vesprada el Ple ordinari en directe

Els interessats el podran veure a partir de les 17 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt, Facebook, Twitter, en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals
Imagen 1
El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà el Ple ordinari en directe aquesta vesprada. Els interessats el podran veure a partir de les 17 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt; en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació, concretament, en Facebook i Twitter; en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals. Posteriorment, l'enllaç del vídeo es publicarà en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació perquè els interessats el puguen descarregar i veure. 
 
L'enllaç és el següent:
 
Cal destacar que els punts que es tractaran en l'ordre del dia són:
 
PRIMERA PART
 
1. SECRETARIA GENERAL: Aprovació, si escau, actes sessions anteriors: ordinària 30.desembre.2015, ordinària 26.gener.2016 i extraordinària 29.gener.2016.
2. SECRETARIA GENERAL: Exp. 08/16-V. Ratificació Resolució Alcaldia delegació secretaria Consell Assessor de Patrimoni.
3. TURISME: Exp. 01/16. Proposició aprovació nomenament membres Consell Assessor de Turisme.
4. IGUALTAT: Exp. 8/16. Proposició Declaració Institucional sobre el dia Vuit de Març-Dia Internacional de la Dona.
5. IGUALTAT:Exp. 180/15. Dictamen modificació Ordenança Reguladora de les Bases en règim de concurrència competitiva per a triar el cartell imatge de la Campanya de Sensibilització del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
6. FESTES:Exp. 465/15. Dictamen modificació Ordenança Reguladora de concessió de subvencions de concurrència competitiva en matèria de festes.
7. URBANISME: Exp. 1/2001 PL. Dictamen modificacions puntuals del Pla Parcial del SUP 2-EST. Tràmit de l’art. 50.3 de la LOTUP i d’obertura de període de consultes.
8.JOVENTUT: Exp. 03/16. Dictamen aprovació sol·licitud a UNICEF (Comité Espanyol), adhesió al projecte Ciutat Amigues de la Infància 2016.
9. INTERVENCIÓ: Aprovació del Pressupost 2016.
10. INTERVENCIÓ: Dictamen exp. 1/2016 de modificació de crèdits per dotació de crèdits i suplements de crèdits.
11. SECRETARIA: Exp. 09/16-M. Proposició Compromís i ADN contra la corrupció.
12. SECRETARIA: Exp. 10/16-M. Proposició Compromís sobre el rescat de la concessió de l’AP-7.
13. SECRETARIA: Exp. 11/16-M. Proposició PP de mesures en defensa de l’agricultura.
14. SECRETARIA: Exp. 12/16-M. Proposició PP de reinversió romanents: barri de la Marina.
15. SECRETARIA: Exp. 13/16-M. Proposició EUPV sobre el 40 Aniversari de la República Àrab Sahrauí Democràtica.
16. SECRETARIA: Exp. 14/16-M. Proposició EUPV d’inclusió de clàusules socials en plecs de contractació.
17. SECRETARIA: Exp. 15/16-M. Proposició ADN d’adhesió a la Llei 25, de Mesures d’Emergència Social.
18. SECRETARIA: Exp. 16/16-M. Proposició IP sobre l’Institut Número 5.
19. SECRETARIA: Exp. 17/16-M. Proposició IP de revisió del conveni de la dessaladora.
 
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL
 
20. INTERVENCIÓ: Informació sobre estabilitat pressupostària i moviment de la tresoreria i de la Llei de Lluita contra la Morositat Ajuntament-Consell Local Agrari-SAG-Aigües de Sagunt, i del Pla d’Ajust i del PMP Ajuntament-Consell Local Agrari-SAG. 4t trimestre 2015.
21. SECRETARIA GENERAL: Donar compte resolucions de l’Alcaldia, resolucions regidor-delegat d’Administració Local i Transparència, resolucions regidora-delegada de Benestar Social, resolucions regidora-delegada Política Territorial i Sostenibilitat, resolucions regidor-delegat d’Economia i Hisenda, resolucions regidora-delegada de Cultura i resolucions regidor-delegat d’Oci i Temps Lliure.
 
PRECS I PREGUNTES.