El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà hui el Ple ordinari en directe

Els interessats el podran veure a partir de les 17 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt, Facebook, Twitter, en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals
Imagen 1
El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà en directe el Ple ordinari de hui 25 d'octubre. Els interessats el podran veure a partir de les 17 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt (www.sagunt.es); a les xarxes socials del Gabinet de Comunicació, concretament, en Facebook i Twitter; en una plataforma de streaming i a les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals. Posteriorment, l'enllaç del vídeo es publicarà a les xarxes socials del Gabinet de Comunicació perquè els interessats el puguen descarregar i veure. 
 
L'enllaç és el següent: 
 
 
Cal destacar que els punts que es tractaran en l'ordre del dia són:
 
PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA
 
1. SECRETARIA GENERAL: Aprovació, si escau, acta sessió anterior: 27.setembre.2016.
2. SECRETARIA GENERAL: Exp. 143/16-C. Proposició Alcaldia modificació règim sessions Junta Portaveus i comissions informatives.
3. CULTURA: Exp. 251/16-CU. Dictamen nomenament membres del Consell Assessor del Patrimoni de la Humanitat.
4. PROMOCIÓ ECONÒMICA: Exp. 6/2016/PECOGENÈRIC. Dictamen nomenament membres Consell Econòmic i Social de Sagunt.
5. JOVENTUT: Exp. 27/2016. Dictamen aprovació nous estatuts Consorci Xarxa JOVES.NET
6. URBANISME: Exp. 7/2016 PL. Dictamen aprovació inicial i sotmetiment a informació pública inclusió apartat 12 en l’art. 16.5 Ordenança Municipal General per a l’Agilització de la Instal·lació d’Activitats i Execució d’Obres, referent a documentació tècnica complementària al projecte tècnic en cas edificacions nova planta.
7. CONTRACTACIÓ: Exp. 20/2016-C. Dictamen adjudicació Contracte d’arrendament de tres vehicles per al Departament de Manteniment.
8. GESTIÓ TRIBUTÀRIA: Exp. 42032016002919. Dictamen modificació Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
9. GESTIÓ TRIBUTÀRIA: Exp. 42032016002922. Dictamen modificació Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
10. TRESORERIA: Dictamen Calendari del Contribuent per a 2017.
11. INTERVENCIÓ: Exp. 19/2016 TR. dictamen modificació de crèdits pressupost prorrogat 2016 per a finançar el soterrament LAT UE 4 Nord Palància.
12. SECRETARIA GENERAL: Exp. 66/16-M. Proposició Compromís, eliminació de la violència contra les dones.
13. SECRETARIA GENERAL: Exp. 67/16-M. Proposició Compromís, per a defendre els cítrics valencians davant del canvi d’aranzels de la Unió Europea.
14. SECRETARIA GENERAL: Exp. 68/16-M. Proposició Compromís i EUPV per un finançament just.
15. SECRETARIA GENERAL: Exp. 69/16-M. Proposició PP en defensa del sector citrícola.
16. SECRETARIA GENERAL: Exp. 70/16-M. Proposició PP d’al·legacions a l’esborrany de pressupost de la Generalitat Valenciana.
17. SECRETARIA GENERAL: Exp. 71/16-M. Proposició EUPV sobre banc d’empreses locals.
18. SECRETARIA GENERAL: Exp. 72/16-M. Proposició IP i C’s, per a modificar la composició de la Mesa de Contractació.
19. SECRETARIA GENERAL: Exp. 73/16-M. Proposició ADN per a instar la Conselleria i Govern central sobre la violència masclista.
20. SECRETARIA GENERAL: Exp. 74/16-M. Proposició C’s, conscienciació turística.
 
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL
 
21. INTERVENCIÓ: Donar compte informació trimestral corresponent al 3r trimestre de 2016.
22. SECRETARIA GENERAL: Donar compte resolucions de l’Alcaldia, resolucions regidor-delegat d’Administració Local i Transparència, resolucions regidora-delegada de Benestar Social, resolucions regidora-delegada Política Territorial i Sostenibilitat, resolucions regidor-delegat d’Economia i Hisenda, resolucions regidor-delegat de Cultura i resolucions regidor-delegat d’Oci i Temps Lliure.
 
PRECS I PREGUNTES