El ple aprova la moció sobre la lluita contra les pràctiques empresarials que atenten contra els drets humans i el “blanqueig verd”

La proposta, presentada per Compromís, rebutja, a més, les pràctiques d’aquellas empreses que es beneficien de l’explotació infantil i que violen la legislació sobre el comerç d’armes
Imagen 1
El Ple celebrat durant la vesprada d'ahir, dimarts 25 de juliol, va aprovar la moció referent a la lluita de les institucions públiques contra algunes pràctiques empresarials que atempten contra els drets humans i el "blanqueig verd", en especial aquelles pràctiques que es duen a terme en el municipi.

La moció, presentada per Compromís, va ser aprovada amb els vots a favor dels partits de l'Equip de Govern, (Compromís, Esquerra Unida, ADN Morvedre i PSPV-PSOE), Iniciativa Porteña i Ciudadanos, i amb l'abstenció del Partit Popular.

Tal com arreplega la proposta, s'entén el "blanqueig verd" com la desinformació disseminada per una organització per presentar una imatge respectuosa del medi ambient, actuant com a font d'engany cap al consumidor perquè la percepció dels productes, els objectius i la imatge de l'empresa siguen percebuts com ecològicament amigables.

Així mateix, la moció aclarix que este tipus de pràctiques eviten avançar en la resolució de la problemàtica ambiental que provoquen les organitzacions, ja que suposa una acció de competència deslleial contra altres que sí que avancen en una Responsabilitat Social i Ambiental.

En este sentit, i segons allò que es va acordar després de modificar la proposta i aprovar les esmenes realitzades per Iniciativa Porteña, l'Ajuntament de Sagunt ha acordat rebutjar qualsevol tractament institucional amb aquelles empreses que hagen finançat organitzacions terroristes per al manteniment de les seues activitats productives quan estes hagen sigut determinades per sentència ferma del Tribunal competent.

Així mateix, es rebutjaran les accions de "blanqueig verd" que es duguen a terme en la localitat quan per decisió judicial ferma es confirmen les irregularitats que es denuncien o enumeren en l'exposició de motius.

L'Ajuntament de Sagunt també promourà accions formatives per a les entitats cíviques del municipi per previndre sobre este fenomen que evita una vertadera millora de la qualitat ambiental i del respecte pels recursos naturals en el municipi.

En la mateixa línia, es van afegir dos esmenes addicionals plantejades per Esquerra Unida, i acceptades per la ponent de la moció, Teresa García, que exposen que l'ajuntament impugnarà qualsevol tractament institucional amb aquelles empreses que es beneficien del treball infantil i del treball forçós, així com d'aquelles que fomenten l'explotació infantil i adolescent. També qualsevol tractament institucional que viole la legislació espanyola i internacional sobre el comerç d'armes, així com entitats que financen productors d'armes.