El Ple aprova la modificació puntual del PGOU per a l'ampliació i millora d'accessos al col·legi Sant Vicent Ferrer

Aquest punt de l'ordre del dia ha sigut aprovat amb els vots a favor de Compromís, el Partit Popular, ADN Morvedre i Ciutadans; així com amb els vots en contra d'Esquerra Unida, Iniciativa Porteña i el Partit Socialista
 Vista del col·legi Sant Vicent Ferrer de Sagunt
 
El Ple de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat hui la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Sagunt per a contemplar la previsió expressa de l’ús equipament privat en el planejament urbanístic d'un espai destinat a centre educatiu, corresponent tant a les instal·lacions preexistents del Col·legi Sant Vicent Ferrer com a l'ampliació i millora dels accessos a la zona. Tot açò estava situat en sòl classificat com no urbanitzable comú. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia ha sigut aprovat amb els vots a favor de Compromís, el Partit Popular, ADN Morvedre i Ciutadans; així com amb els vots en contra d'Esquerra Unida, Iniciativa Porteña i el Partit Socialista. 
 
Segons es recull en l'expedient del departament d'Urbanisme, les instal·lacions del centre educatiu actualment existents ocupen una superfície aproximada de 12.000 metres quadrats, amb uns 4.000 m2 de sostre computables. L'ampliació augmentaria la superfície fins a un total de 30.000 m2, amb una edificabilitat total d'uns 5.900 m2-sostre, és a dir, uns 1.900 m2 de sostre més que els actualment existents. 
 
L'informe del departament indica que no s'està davant una nova implantació sinó davant una realitat preexistent d'ús efectiu des de fa dècades que es pretén integrar de forma adequada quant a aparcament, accessos i connexió viària, juntament amb l'ampliació de les instal·lacions. També explica que l'increment d'edificabilitat de la proposta respecte de l'actual és significativament reduït. A més, s'indica en la memòria que l'entitat promotora afirma que els usos als quals es destinaran les edificacions de l'ampliació seran complementaris a l'ús educatiu. 
 
A tot açò s'afegiria l'esquema d'ampliació del viari actual per a les connexions rodades fins al seu entroncament amb la CV-324 de la Diputació Provincial. El traçat millorat previst inclou l'eliminació de corbes i l'eixamplament de la secció actual. La superfície que es milloraria amb el traçat passaria a tenir la qualificació de sòl viari i els terrenys serien objecte de cessió gratuïta a l'Ajuntament de Sagunt. 
 
Cal destacar que a les instal·lacions acudeixen al voltant de 1.000 persones de dilluns a divendres, en horari escolar, de 9 a 17 hores.