El Ple de l'Ajuntament de Sagunt aprova proposar els canvis necessaris per a construir una escola valenciana del segle XXI

La moció presentada per Compromís, va ser aprovada amb els vots a favor Compromís, Esquerra Unida, ADN Morvedre i el PSPV; i els vots en contra del PP, IP i Ciutadans


 Regidor d'Educació, José Manuel Tarazona.

 
 
El Ple de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat proposar els canvis necessaris per a construir l'escola valenciana del segle XXI que es necessita i notificar l'adopció d'este acord a la Conselleria d'Educació per registre, a més de notificar-ho també per correu certificat a la Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua.
 
La moció presentada per Compromís, va ser aprovada amb els vots a favor de Compromís, Esquerra Unida, ADN Morvedre i el PSPV; i els vots en contra del PP, IP i Ciutadans.
 
Segons la moció, l'escola valenciana del segle XXI ha de ser: Valenciana, no solament en la llengua, sinó també en continguts, arrelada a la nostra tradició i també oberta al futur que proporcione una competència plurilingüe que incloga el valencià com a llengua pròpia, el castellà com a llengua cooficial i dues llengües estrangeres dins de l'etapa obligatòria. L'escola proposada, també ha de ser intercultural, pública, gratuïta, laica i inclusiva per a eradicar les desigualtats. A més, esta escola solament pot formar ciutadans que practiquen la democràcia. També ha de ser oberta i participativa, tots els que formen part de la institució han de participar tant en la presa de decisions com en les actuacions que es duen a terme.

Tal com va defensar el regidor delegat d'Educació, José Manuel Tarazona, l'escola valenciana, també ha de ser crítica, amb autonomia, i lligada a criteris científics, amb la finalitat de crear una escola que investiga, que cerca mètodes que faciliten el desenvolupament integral de les competències necessàries per a viure en la societat del segle XXI. També va explicar que esta escola ha de ser transformadora; coeducadora, que potencia la igualtat real d'oportunitats i l'eliminació de tota discriminació per raons de gènere. I finalment, es demanda una escola humana, amb referències culturals que ens enriqueixen des del passat i amb les competències que permeten gestionar els problemes del present, una escola que situe a l'ésser humà en el centre de les seues preocupacions.