El Ple de l'Ajuntament de Sagunt aprova transparència en l'ús dels recursos públics i la publicació exhaustiva d'informació

La moció presentada per Ciutadans va ser aprovada per unanimitat i proposa l'obligació de transparència continguda en la Llei 2/2015
Imagen 1
El ple de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat la publicació exhaustiva d'informació i transparència en l'ús dels recursos públics. La moció presentada per Ciutadans va ser aprovada per unanimitat i proposa en relació amb l'obligació de transparència continguda en la Llei 2/2015, que per part del consistori es publique com a mínim en la web municipal tota la informació econòmica, pressupostària i estadística; la informació de rellevància jurídica; la informació institucional, organitzativa i de planificació; i la informació relativa a alts càrrecs i assimilats.

L'objectiu de la moció, tal com s'indica en la mateixa, és desvincular la sensació de propietat per part de les administracions sobre la informació, fent als ciutadans partícips de forma activa de la mateixa i que tots els càrrecs i gestors públics assumisquen el principi de transparència i les obligacions inherents al mateix com un dret dels ciutadans i una obligació per als gestors públics.

En la moció també s'explica que qualsevol ciutadà té dret a saber els criteris seguits en les decisions públiques i a tenir accés ple a tota la informació referida a la gestió econòmica del Municipi, sent para tots els responsables polítics, tècnics i funcionaris una obligació, el posar-la a la disposició dels ciutadans, de forma fàcil, comprensible i accessible. La negativa o la simple inobservança d'aquesta obligació d'informació als ciutadans en forma i termini, ha de derivar en responsabilitat personal, a més de la seua inhabilitació per a càrrec o funció pública, siga càrrec polític, tècnic o funcionari.

La Llei 2/2015 de la Generalitat Valenciana de Transparència i Bon Govern, es troba ja en vigor des del passat 9 d'abril 2015 i aplicable íntegrament des del passat 8 d'octubre. Aquesta llei marca un abans i un després en la manera de gestionar la informació pública i té dos vessants, una activa i una altra passiva. L'activa implica l'obligació de les administracions de posar a la disposició de forma constant als ciutadans una sèrie d'informació per a l'accés d'aquests sense necessitat de sol·licitud prèvia. D'altra banda, el vessant passiu implica que mitjançant procediments clars i senzills per als ciutadans, puguen accedir a tota la informació pública, prèvia sol·licitud de la mateixa.