El Ple de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat per unanimitat una declaració institucional amb motiu del Dia Nacional de les Llengües de Signes

El Dia Nacional de les Llengües de Signes se celebra hui, 14 de juny


 
El Ple de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat per unanimitat una declaració institucional amb motiu del Dia Nacional de les Llengües de Signes, que se celebra hui, 14 de juny.

 
La declaració és la següent:
 
“Amb motiu del Dia Nacional de les Llengües de Signes, vol posar en relleu el valor d’aquestes llengües en l’exercici dels drets, deures i llibertats de les persones sordes i sordcegues, com a garants de la seua participació igualitària en la vida democràtica.
 
Les llengües de signes són el resultat del procés de mútua interacció entre biologia i cultura en l’ésser humà i constitueixen un gran exponent de la seua capacitat creativa i d’adaptació. Com a llengües naturals donen resposta a la necessitat de comunicar-se i interactuar amb l’entorn, ajuden a estructurar el pensament i encarnen la història, les visions del món i les emocions dels seus usuaris i usuàries.
 
Amb el seu reconeixement en l’àmbit estatal en la Llei 27/2007, la nostra societat i les nostres institucions es comprometen tant a promoure l’aprenentatge i coneixement de les llengües de signes com a garantir la llibertat d’ús en tots els àmbits de la vida.
 
La llengua de signes, en el nostre territori autonòmic, cobra cada dia major presència i protagonisme, així ho recull l’article 13.4 del nostre Estatut d’Autonomia en el qual la Generalitat Valenciana garanteix l’ús de la llengua de signes pròpia de les persones sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte.
 
 L’ Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt  apel·la a totes les institucions, agents públics i socials, i al conjunt de la ciutadania a actuar amb compromís per a situar les llengües de signes  en condicions d’igualtat, en totes les esferes de la vida educativa, social, cultural, econòmica i política de la nostra localitat. Les llengües juguen un rol fonamental per a la convivència i el respecte de les nostres comunitats, per tot això, hem d’articular mesures que garantisquen la protecció de les llengües de signes.
 
L’Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt estarà sempre al costat dels qui també defensen la igualtat, la justícia social, la inclusió i la diversitat, i en aquest sentit, reconeix la tasca del moviment associatiu de la CNSE, representat en la nostra Autonomia per FESORD CV, i en l’àmbit local per l’Associació de Persones Sordes de Sagunt i Camp de Morvedre, què han contribuït decisivament al fet que aquestes llengües aconseguisquen un estatus legal i social, però sobretot, per haver mantingut viu un llegat que forma part del patrimoni comú de tota la ciutadania”.