El termini de presentació de sol·licituds del mercat artesanal de Setmana Santa s'estendrà fins al 19 de febrer de 2016

El mercat de Setmana Santa tindrà una durada d'11 dies, des del 23 de març al 4 d'abril
Imagen 1

 
El termini de presentació de sol·licituds del mercat artesanal de Setmana Santa s'estendrà fins al 19 de febrer de 2016, segons informen des de la delegació de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Sagunt.
 
El delegat de Comerç i Mercats, Sergio Moreno, ha destacat: “Un any més es vol posar en marxa aquest mercat tan demandat pels venedors artesans com un mitjà de lluita contra la desocupació i discriminació social dels sectors més desfavorits i com interès al turisme que puga rebre el nostre municipi en aquestes dates”. 
 
El mercat, vinculat a les festes que tant arrelament tenen en el nostre municipi, se situarà en el Passeig Marítim del Port de Sagunt, en la zona compresa entre la plaça de la Concòrdia i la unió amb l'avinguda Mediterrani. Cal destacar que albergarà un total de vint llocs de venda, tots ells amb una estètica homogènia.
 
Igual que en anys anteriors, la gestió es durà a terme pel propi Ajuntament de Sagunt, el qual ha sol·licitat a la Demarcació de Costes la pròrroga de la corresponent autorització concedida el 26 de desembre de 2014 per a la ubicació, en la zona indicada, d'instal·lacions de temporada. Per tant, és nova per a enguany la “pròrroga de les autoritzacions concedides per part de l'Ajuntament, corresponents a l'any anterior, per a l'exercici de la venda en aquest mercat”. La Demarcació de Costas va concedir a l'Ajuntament, l'any 2015, l'autorització per quatre anys per a l'ocupació del Passeig Marítim amb la finalitat de celebrar el mercat extraordinari de Setmana Santa, havent-se de sol·licitar prèviament, cada any, la corresponent pròrroga a aquesta entitat per part del Consistori.
 
El mercat de Setmana Santa va a tenir una durada d'onze dies, des del 23 de març al 4 d'abril, tots dos inclusivament, i amb un horari de celebració concentrat en la franja que va des de les 17 a les 22 hores. Es podrà vendre una gran varietat de productes, entre els quals cal destacar els següents: bijuteria, làmines, quadres, articles de cuir, llautó, cristall, fusta, ceràmica, petxina i similars, que siguen una típica activitat artesanal o que tinguen una singularitat artesanal. Queda expressament prohibida la venda d'articles diferents dels autoritzats i en concret els següents: articles peribles, joguets de fabricació industrial, ràdios i altres de venda similar a la ressenyada.
 
Els interessats a optar a uns d'aquests llocs vacants no ocupats pels antics titulars, onze llocs de venda, hauran de presentar la seua sol·licitud en qualsevol dels registres municipals de l'Ajuntament de Sagunt, així com aportar la documentació que es detalla en les bases, tant l'obligatòria com l'opcional a l'efecte de còmput de mèrits, els quals han sigut redactats de conformitat amb la nova Ordenança de Venda No Sedentària adaptada a directiva europea. També hauran d'adjuntar els anteriors, l'acreditació que compleixen els requisits que en el seu moment van donar lloc a l'autorització municipal. Tots aquests requisits estaran publicats en els taulers d'anuncis, la pàgina web i el portal del comerciant de l'Ajuntament de Sagunt.