Els Mapatges Urbans començaran el dimarts 21 de juny en el barri de Churruca

Després de tres setmanes de Projecte MUS (Mapatges Urbans Sagunt) l'Ajuntament de Sagunt ha tret algunes conclusions de les peticions i propostes dels ciutadans

Després de tres setmanes de Projecte MUS, Mapatges Urbans Sagunt, l'Ajuntament de Sagunt, des del pla estratègic de participació ciutadana, el regidor del qual és Pablo Abelleira, trau conclusions de les peticions i propostes dels ciutadans abans d'iniciar la segona fase dels mapatges programats en el Port de Sagunt, els quals donaran començament en el barri de Xurruca el proper dimarts, 21 de juny, a les 19 hores, en la plaça Sant Joan de Ribera. Fins a hui, la participació per part dels veïns en els mapatges urbans ha anat en augment. Els ciutadans veuen la utilitat a aquesta plataforma de proximitat, destacant que les reunions entre la institució i els ciutadans es produïsquen fóra de l'espai institucional, la qual cosa afavoreix la comunicació. 
 
 
 
Revisada la documentació arreplegada en els mapatges realitzats en els barris de Cronista-Moreria, Santa Anna-Pedres Blaves i Nord del Palància, com a resum estadístic de les propostes realitzades pels veïns i veïnes, cal destacar en un alt percentatge de les propostes —més del 75% en dos dels barris, Cronista-Moreria i Nord del Palància— demandes relacionades amb assumptes relacionats amb urbanisme, mobilitat i manteniment, tals com a neteja en la vora del riu, plantació d'arbres i millores de pavimentació que afavorisquen i potencien l'ús dels espais públics. En el barri de Santa Anna un 39% de les propostes realitzades pels veïns van versar sobre temes de seguretat, demandant més presència i col·laboració de la policia local en el barri, així com mesures de convivència quotidiana relacionades amb el civisme i comportament col·lectiu, tals com les responsabilitats d'amos de mascotes en els espais públics. I finalment, en el Nord del Palància, un 33% dels comentaris aportats pels veïns estaven vinculats amb la mobilitat, destacant la necessitat de connexió del barri amb el nucli central de població, eixides ràpides cap a altres vies i una revisió del tràfic i la circulació dels carrers. 
 
Tota la informació arreplegada s’uneix a l'informe que actualment està confeccionant l'equip dinamitzador de Mapatges Urbans Sagunt, per a donar compte als tècnics de les diferents àrees de l'Ajuntament de Sagunt, amb la finalitat de desenvolupar mesures de millora que quedaran incloses en els pressupostos anuals.