Els presupostos de 2017 han quedat aprovats definitivament al no haver-se presentat al·legacions

Atès que ha finalitzat el termini d'exposició pública i no s'han presentat al·legacions, queden automàticament aprovats
 
 
Atès que ha finalitzat el termini d'exposició pública dels pressupostos i que no s'ha presentat cap al·legació, queden automàticament aprovats per a l'exercici 2017.

En paraules de la regidora delegada d'Hisenda, Teresa García, “hem de tenir en compte que estem superant una anomalia històrica que ve donada per la impossibilitat d'haver pogut aprovar uns pressupostos des de l'any 2009 i, d'altra banda, tenir els pressupostos disponibles per a la seua execució en temps i en forma, una vegada s'inicia l'exercici del 2017.”

García ha conclòs expressant que aquesta situació “ens va a facilitar molt la tasca del control financer de l'Ajuntament i, així mateix, també ens facilitarà en cada àrea i a cada departament l'organització de l'execució de les inversions i de les accions que s'arrepleguen en cada un d'ells .”