Igualtat programa un debat-conferencia sobre la “Convención CEDAW como herramienta de igualdad y participación de las mujeres”

La conferència tindrà lloc dijous que ve, 10 de març, a partir de les 19 hores, en el saló d'actes del Centre Cívic de Port de Sagunt
 
 
La delegació d'Igualtat de l'Ajuntament de Sagunt programa per a dijous que ve, 10 de març, a partir de les 19.00 hores, en saló d'actes del Centre Cívic de Port de Sagunt, la conferència-debat sobre la “Convención CEDAW como herramienta de igualdad y participación de las mujeres”.
 
La conferència compta amb ponents de luxe: Begoña San José, integrant de la Plataforma CEDAW Sombra Espanya, com a  presidenta de la COMPI (Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Para la Igualdad) i Vicepresidenta del Fòrum de Política Feminista; i Lucy del Polo Castillo, integrant de la Plataforma  Cedaw Sombra País Valencià, per l’associació Por Ti Mujer, i presidenta de la Red de Apoyo a la Mujer Inmigrante Víctima de la Violencia de Género (Red AMINVI).
 
La CEDAW és la Convenció sobre l'Eliminació de tota forma de Discriminació contra les Dones, aprovada per Nacions Unides en 1979, i ratificada per 187 països, entre ells Espanya, amb un mandat molt específic: “Vetlar pel progrés de les dones en aquells països que són Estats Part de la Convenció sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra les Dones”.

El Comitè supervisa l'aplicació de les mesures nacionals per complir amb aquesta obligació. Aquest Comitè examina els informes nacionals presentats pels Estats part després d'un any des de la ratificació o de l'adhesió, i posteriorment, cada quatre anys.

La Convenció exigeix als Estats Part no només que no discriminen, sinó que modifiquen el paper tradicional d'homes i dones en la societat i en la família i promoguen constantment mesures per eliminar qualsevol tipus de discriminació
 
Al febrer de l’any 2013, 50 organitzacions no governamentals de dones, de cooperació internacional i de drets humans, començaren a elaborar l’Informe Sombra, sobre l’aplicació de la CEDAW al nostre país, al voltant de:  violència de gènere i tracta de persones, cooperació internacional al desenvolupament i gènere, educació i cultura, participació política i polítiques d'igualtat, participació econòmica i social, salut i drets sexuals i reproductius.
 
L’Informe Sombra desvetlla una realitat  prou diferent de l’informe governamental. El 23 de gener de 2016, es va constituir la Plataforma CEDAW Sombra del País Valencià, formada per 12 associacions.