Ja estan distribuïdes les delegacions i àrees del govern de Compromís i ADN Morvedre

Este matí l'Equip de Govern ha explicat la distribució de les delegacions i ha signat l'acord de govern que arreplega els principis programàtics i d'organització.
 
 
 Este matí l'Equip de Govern format per Compromís i ADN ha explicat en roda de premsa la distribució de delegacions i àrees així com les principals novetats en relació a l'organització interna del govern municipal. En finalitzar la compareixença davant els mitjans de comunicació, els regidors que componen l'Equip de Govern han signat l'acord de govern que arreplega els principis programàtics i d'organització.

La Junta de Govern està composta pels següents membres: Josep Francesc Fernández Carrasco (alcalde-president), Teresa Garcia Muñoz (Compromís), Pablo Enrique Abelleira Barreiro (ADN Morvedre), Josep Manuel Tarazona Jurado (Compromís), María Dolores Giménez García (ADN Morvedre), Josep Maria Gil Alcamí (Compromis), Sergio Moreno Montáñez (ADN Morvedre) i Remei Torrent Ortizá (Compromís). La Junta de Govern celebrarà sessió ordinària tots els divendres, a les 9 hores, quan no siga festiu, en la Sala de Juntes de la Casa Consistorial.

A més, s'han nomenat tinents d'alcalde els següents regidors i regidores membres de la Junta de Govern Local, els quals substituiran, per ordre, l'Alcaldia en els casos de vacant, absència o malaltia:

Primera tinent d'alcalde: Teresa Garcia Muñoz. Tinença d'alcaldia de Sostenibilitat.
Segon tinent d'alcalde: Pablo Enrique Abelleira Barreiro. Tinença d'alcaldia de Participació i innovació democràtica.
Tercer tinent d'alcalde: Josep Manuel Tarazona Jurado. Tinença d'alcaldia de Port de Sagunt
Quarta tinent d'alcalde: María Dolores Giménez García. Tinença d'alcaldia d'Equitat Social.
Cinquè tinent d'alcalde: Josep Maria Gil Alcamí. Tinença d'alcaldia de Almardà.
Sisè tinent d'alcalde: Sergio Moreno Montáñez. Tinença d'alcaldia de Transparència i Administració Local.
Setena tinent d'alcalde: Remei Torrent Ortizà. Tinença d'alcaldia de Baladre.

L'alcalde, Quico Fernández, ha explicat que: “Volem funcionar de manera cooperativa, ací no hi ha ningú més important ni menys important, portant avance un programa amb ajuda de tots, associacions, empresaris, sindicats, que encara es va desenvolupar més i que esperem que explique també amb la col·laboració d'altres grups per a formar una majoria que dote d'estabilitat i tranquil·litat a aquest nou govern”. 

 
Fernández ha afegit que “El més important són les idees i els programes i per açò ha sigut molt fàcil posar-nos d'acord. Durant esta setmana hem estat treballant molt des del primer minut per a organitzar i donar instruccions a les delegacions sobre les nostres prioritats, i esperem estar a l'altura de la confiança que els ciutadans han dipositat en nosaltres. Sabem que no és fàcil, que tenim en el camí reptes molt importants”. Quico Fernández ha conclòs que “Des de l'experiència la responsabilitat i el sentit comú creiem que anem a poder portar avant una legislatura magnífica perquè aquesta ciutat projecte una altra imatge que siga atractiva per als inversors, el turisme, que siga, evidentment una ciutat de qualitat, en la qual puguem incidir en les desigualtats que en aquest moment són molt acusades, no podem avergonyir-nos en cap moment de tenir veïns amb necessitats i per a nosaltres és una màxima prioritat”.

 
 
Pablo Abelleira, segon tinent alcalde, ha destacat el “extraordinari acolliment que hem tingut per part de Compromís, ha sigut molt fàcil incorporar-nos a aquest Equip de Govern. Hi ha una gran diferència d'experiència entre Compromís i nosaltres i està acollida és potser la part més important que volem significar des d'ADN Morvedre. Intentarem agafar experiència a poc a poc”. Abelleira ha afegit que “Hem negociat les delegacions basant-nos en l'experiència personal de cadascun”.

D'altra banda, els Consells Sectorials estan distribuïts de la següent manera:

Consell Municipal Medi ambient: Teresa Garcia Muñoz
Consell Sectorial Agricultura: Alcaldia
Consell Municipal de la Dona: Remei Torrent Ortizà
Consell del Major: Alcaldia
Consell Municipal de Benestar Social: Maria Dolores Giménez García
Consell de Paz, Solidaritat i Cooperació: Maria Dolores Giménez García
Consell Assessor de Comerç: Sergio Moreno Montáñez
Consell Municipal de Cultura: José Manuel Tarazona Jurat
Consell Municipal d'accessibilitat: Josep Gil Alcamí
Consell Assessor de Patrimoni: Pablo Abelleira Barreiro
Consell Assessor de Turisme: Pablo Abelleira Barreiro

Cal destacar que també s'han conferit Delegacions d'Àrea de Govern en favor dels regidors membres de la Junta de Govern Local: 

 

1.- OCI I TEMPS LLIURE:
Coordina: Remei Torrent Ortizà i inclou les següents delegacions:
- Major: 
- Joventut: Remei Torrent Ortizà
- Esports: Remei Torrent Ortizà
- Festes: Josep Francesc Fernández Carrasco.
- Universitat Popular: José Manuel Tarazona Jurado

2.- CULTURA:
Coordina: José Manuel Tarazona Jurado i inclou les següents delegacions:
- Cultura: José Manuel Tarazona Jurat
- Educació: José Manuel Tarazona Jurat
- Patrimoni Cultural: Pablo Enrique Abelleira Barreiro
- Turisme: Pablo Enrique Abelleira Barreiro
- Arxius i Biblioteques: Pablo Enrique Abelleira Barreiro
- Promoció del Valencià: José Manuel Tarazona Jurat
- Cultura Popular: Remei Torrent Ortizà
- Agermanament: Remei Torrent Ortizà

3.- ECONOMIA, HISENDA:
Coordina: Josep Maria Gil Alcamí i inclou les següents delegacions:
- Hisenda : Teresa Garcia Muñoz
- Intervenció : Teresa Garcia Muñoz
- Gestió Tributària: Teresa Garcia Muñoz
- Tresoreria: Teresa Garcia Muñoz
- Recaptació: Teresa Garcia Muñoz

- AFIC/OMIC: Sergio Moreno Montáñez
- Comprats i Comerç: Sergio Moreno Montáñez
- Sanitat i Consum: Sergio Moreno Montáñez

- Promoció Econòmica: Josep Maria Gil Alcamí
- Formació per a l'ocupació: Josep Maria Gil Alcamí
- Assessorament Empreses : Josep Maria Gil Alcamí
- Promoció Ciutat: Josep Maria Gil Alcamí

4.- TERRITORI I SOSTENIBILITAT:
Coordina: Teresa Garcia Muñoz i inclou les següents delegacions:
- Urbanisme: Pablo Enrique Abelleira Barreiro
- Activitats i Indústria : Teresa Garcia Muñoz
- Medi ambient : Teresa Garcia Muñoz
- Mobilitat Urbana: Teresa Garcia Muñoz
- Manteniment : Josep Maria Gil Alcamí

5.- BENESTAR SOCIAL:
Coordinació: Maria Dolores Giménez Garcia i inclou les següents delegacions:
- Serveis Socials: Maria Dolores Giménez García
- Cooperació: Remei Torrent Ortizà
- Dona: Remei Torrent Ortizà

6.- ADMINISTRACIÓ LOCAL I TRANSPARÈNCIA:
Coordinació: Sergio Moreno Montáñez i inclou les següents delegacions:
- Personal i Règim Interior: Sergio Moreno Montáñez
- Policia Local i Protecció Civil: Francesc Fernández Carrasco
- Contractació i Patrimoni Municipal: Josep Maria Gil Alcamí
- Noves Tecnologies: Pablo Enrique Abelleira Barreiro
- Gabinet Comunicació: Pablo Enrique Abelleira Barreiro
- SAIC: José Manuel Tarazona Jurado

ALTRES:
- SAG: Teresa Garcia Muñoz
- CONSELL AGRARI: Francesc Fernández Carrasco
- AIGÜES SAGUNT: Josep Maria Gil Alcamí

Segons ha explicat Teresa Garcia el nou govern tindrà sis alliberats a temps complet i un alliberat a temps parcial, mentre que ella mateixa estarà alliberada com a Diputada de les Corts Valencianes i no per part de l'Ajuntament de Sagunt. També ha destacat que encara que cada delegació té el seu titular, la gestió va ser compartida entre els dos partits que formen el govern, ja que les àrees estan distribuïdes d'una manera conjunta. 

L'alcalde també ha explicat que l'Alcaldia estarà a la disposició dels ciutadans en Port de Sagunt una vegada per setmana.