Jornada formativa per a coordinar la detecció i atenció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de vulnerabilitat o desprotecció

El Departament de Serveis Socials organitza una jornada formativa dirigida als professionals dels centres educatius del municipi.

Sagunt organitza una jornada informativa i de coordinació entre professionals de col·legis i instituts del municipi i les educadores socials dels Equips d'Atenció Primària de Serveis Socials. La jornada tindrà lloc en el Casal Jove de Port de Sagunt el 23 de març a les 9.30 hores, i s'ha convocat als equips directius, orientadors i totes aquelles figures professionals que cada centre considere. Per part de la Conselleria d'Educació, la convocatòria s'ha fet extensiva a la coordinadora territorial de Sagunt de la Unitat Especialitzada d'Orientació.

Es pretén millorar la coordinació entre els àmbits educatiu i social per a la detecció i atenció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de vulnerabilitat o desprotecció, amb l'emplenament de la fulla de notificació des de l'àmbit educatiu per a l'atenció socioeducativa i la protecció de l'alumnat menor d'edat.

L'objectiu de la jornada és crear una fulla de notificació a mode de canal de comunicació i coordinació entre l'àmbit educatiu i social, que revertisca en una major protecció de l'alumnat menor d'edat. I amb això, una millor atenció a les famílies i la disminució de factors de risc fent costat conjuntament als menors d'edat i a les seues famílies. Alejandro Sotoca, regidor de Serveis Socials ha afegit: «és una cosa molt important perquè a vegades ens trobem situacions en les que no sabem com abordar-les i aquesta reunió és per a arribar a un acord de com fer unes certes coses en determinat moment».

La necessitat d'organitzar aquesta trobada sorgeix per la publicació per part de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de l'Ordre 5/2021, de 15 de juliol, per la qual s'aprova la nova Fulla de Notificació per a l'atenció socioeducativa infantil i protecció de l'alumnat menor d'edat, valorant l'obligació de revisar i posar en comú els protocols d'actuació.

D'altra banda, el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sagunt ha sigut seleccionat, juntament amb altres municipis valencians, per a participar en el pilotatge del projecte per a l'adaptació de l'Instrument Valora a la Comunitat Valenciana, organitzat per la Direcció General d'Infància i Adolescència. Aquest és un instrument per a la valoració de la gravetat de les situacions de desprotecció infantil.

Aquest instrument ha sigut dissenyat per a ser aplicat tant pels Serveis Socials Municipals de la Comunitat Valenciana, com per les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, per a l'execució de les competències establides en la Llei orgànica 8/2021 de 4 de juny de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència, en relació a la investigació i valoració de les situacions de risc i desemparament.