L'ajuntament autoritza la restauració de la pedrera de Montíver i la ubicació d'una planta de reciclatge de residus de la construcció

La planta ha requerit una Declaració d'Interés Comunitari (DIC) per estar situada en sòl no urbanitzable
Imagen 1
 L'Ajuntament de Sagunt ha autoritzat la restauració de la pedrera de Montíver, també coneguda com a pedrera de Sánchez, confrontant a l'autopista A-7 i a la zona del Pic dels Corbs. La Junta de Govern ha aprovat aquesta actuació al costat de la ubicació i funcionament d'una planta de reciclatge de residus de la construcció i demolició (RCD) que ha de servir, única i exclusivament, per a l'obtenció del material necessari per a procedir a la restauració de la pedrera.

Aquestes obres han sigut autoritzades per part de l'Ajuntament després de superar la tramitació urbanística i ambiental corresponent, tant en l'administració autonòmica com en la municipal.

La citada planta ha necessitat una Declaració d'Interés Comunitari (DIC), ja que es tracta d'una actuació en sòl no urbanitzable d'una instal·lació de reciclatge d'àrids.
Per una altra és necessari complir amb els condicionants de restauració arreplegats en el Pla de Restauració que s'ha tramitat en Mines, els quals garanteixen la recuperació de la zona. No obstant això i donades les discrepàncies existents entre Mines, que exigeix la clausura total de la Pedrera i Cultura i Paisatge, que han detectat interés en l'estratificació geològica que apareix en les zones més altes del tall actual, l'Ajuntament, per tal de facilitar la restauració ha concedit llicències d'obra i activitat parcials per a permetre resoldre la discrepància sense dificultar l'activitat de reciclatge d'una banda, i de restauració en la resta de la zona afectada.

D'altra banda, aquesta autorització també suposa un ingrés per a l'ajuntament en forma de cànon per l'aprofitament urbanístic del sòl no urbanitzable que ascendeix a més de 200.000 euros.

La regidora d'Activitats i Medi ambient, Teresa Garcia, sobre aquesta iniciativa ha declarat que: “Es tracta de la materialització d'un projecte que contempla, d'una banda el reciclatge de material obsolet i per una altra la recuperació d'una muntanya, que en l'actualitat presenta un greu impacte paisatgístic i visual. Amb la qual cosa constitueix un exemple d'economia circular que està en la línia d'allò que aquest equip de govern ve defensant. Existeix activitat econòmica que hem de potenciar, atés que es generen beneficis ambientals per a tots els ciutadans”.

Cal destacar la col·laboració dels promotors per a resoldre totes les exigències que l'ajuntament ha plantejat quant a la restauració i les garanties de la planta de reciclatge. Totes elles han sigut ateses, de la mateixa forma que l'ajuntament ha respost amb agilitat i flexibilitat a través de les llicències parcials”, contínua Garcia, que ha afegit que “quan es comparteix l'objectiu de la restauració i la recuperació d'una zona, es treballa amb normalitat i agilitat, cosa que voldria servira d'exemple en altres àmbits”.

Cal recordar que, aquesta activitat va haver de ser precintada i clausurada en el passat pels reiterats incompliments en la concessió de l'extracció minera. No obstant això, el compliment de la legalitat i la responsabilitat ambiental dels afectats, ha propiciat la col·laboració i l'entesa entre les parts.