L'Ajuntament de Sagunt abona els 44 dies reportats de la paga extra de desembre del 2012

En aplicació de l'acord aconseguit amb la representació dels empleats públics i de conformitat amb la DÓNA 12ª de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015
Imagen 1
L'Ajuntament de Sagunt abonarà a partir de matí els 44 dies reportats de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012 a tots aquells empleats municipals que van generar el dret a açò, en aplicació de l'acord aconseguit amb la representació dels empleats públics i de conformitat amb la Disposició Addicional 12ª de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015. L'entitat bancària amb la qual té conveni l'ajuntament farà efectiu l'ingrés demà, dia 19, i la resta d'entitats bancàries, ho faran el divendres 20.
 
La regidora delegada de Règim Interior i Personal, Concha Peláez, ha explicat que: “L'abonament d'aquests 44 dies de la paga extra és una part de l'acord que aconseguim aquest estiu amb els representants legals dels treballadors, però no l'únic; en breu també veuran la llum uns altres, com l'ampliació de jornada de les treballadores de l'antiga fundació de menjadors o les places de policia. Es tracta d'un compromís que adquirim des de l'Equip de Govern amb els representants sindicals en la taula de negociació i que estem fent tot el possible per complir, per la qual cosa espere que en els pròxims dies siga efectiu aquest pagament”. Peláez ha afegit que “espere que d'aquesta manera es resolguen els contenciosos que en el seu moment van interposar alguns empleats municipals per aquest assumpte de la paga extra”.
 
L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Sagunt amb data 10 de setembre de 2014 va aconseguir un acord amb els representants dels empleats públics, regulador de diversos aspectes relacionats amb l'organització dels llocs de treball, el primer punt dels quals estableix el compromís d'aquesta administració de reintegrar al personal afectat per la supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012 les quanties descomptades corresponents a aqueixos 44 dies reportats fins a l'entrada en vigor del Reial decret-llei 20/2012.
 
La Disposició Addicional 12ª de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2015 va aprovar que cada Administració Pública, en el seu àmbit, podrà aprovar l'abonament de quantitats en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.