L'Ajuntament de Sagunt actualitza el Reglament d'Honors i Distincions

El nou reglament inclou el reconeixement de mèrits especials de qualsevol índole o serveis extraordinaris amb distincions de caràcter estrictament honorífic

L'Ajuntament de Sagunt ha aprovat actualitzar el seu Reglament d'Honors i Distincions, que data de 1995, per a acomodar-ho a la realitat actual i activar el reconeixement de mèrits especials de qualsevol índole o serveis extraordinaris amb distincions de caràcter estrictament honorífic.
 
El Ple ha aprovat l'actualització del reglament amb els vots a favor de Compromís, Esquerra unida, PSPV-PSOE, ADN Morvedre i les abstencions d'Iniciativa Porteña i Ciudadanos.
 
L'acord inclou tres categories de condecoracions possibles:
 
- Fill/a Predilecte/a o Adoptiu/a de Sagunt
- Alcalde/ssa o Regidor/a Honorari/a de l'Ajuntament
- Medalla de la Ciutat en tres categories diferents:
 
o   Medalla d'Or
o   Medalla de Plata
o   Medalla de Bronze
 
No podrà concedir-se cap títol ni condecoració a persones que ostenten alts càrrecs del Govern o l'Administració en els seus diferents àmbits i respecte als quals la Corporació tinga relació per les diferents funcions o serveis mentre es mantinga esta circumstància.
 
L'Ajuntament podrà privar de les distincions que són objecte d’este reglament, independentment de la data en què hagen sigut conferides, a les persones que incórreguen en actes o manifestacions que contravinguen el seu estat anterior al del lliurament de la distinció o en casos en els quals els fets aconsellen esta mesura extrema.
 
La concessió de qualsevol de les distincions requerirà la instrucció d'expedient administratiu, per a comprovar i justificar els mèrits que motiven la condecoració. La iniciativa podrà venir de l'Alcaldia o d'almenys set membres de la Corporació; de qualsevol organisme oficial o entitat pública avalada pels anteriorment citats; d'entitats privades i associacions de Sagunt i donades d'alta en el registre d'Associacions de Sagunt, avalades també per l'Alcaldia i almenys set membres de la Corporació; o d'una iniciativa subscrita almenys per 350 particulars, avalada també per l'Alcaldia i almenys set membres de la Corporació.
 
En tots els casos, s'hauran d'aportar els documents, dades i informació necessaris per valorar objectivament els mèrits a distingir.