L'Ajuntament de Sagunt adjudica les obres d'urbanització d'una zona de l'avinguda Juan d'Àustria

L'empresa Ravi Obras, Transporte y Excavaciones S.L. realitzarà els treballs per un import de 147.210 (IVA inclòs)

Vista aèrea de la zona dels treballs
 
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat hui adjudicar el contracte de les obres d'urbanització de la Unitat d'Actuació 14 confrontant a l'avinguda Juan d'Àustria a l'empresa Ravi Obras, Transporte y Excavaciones S.L. per un import de 147.210 euros. 

A més, s'ha acordat que la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut la realitze Francisca A. Berenguer Albero, pertanyent a la mercantil Tecnomediterránea S.L., que és adjudicatària del contracte menor. 

La portaveu de l'Equip de Govern, Davinia Bono, ha recordat que “està previst que les obres a realitzar incloguen la explanación, pavimentació, clavegueram, proveïment d'aigua potable, jardineria, enllumenat públic i canalitzacions telefòniques”. 

Concretament, aquesta zona està situada entre l'avinguda Juan d'Àustria i els carrers Pizarro i Almagro.