L'Ajuntament de Sagunt aprova la distribució de les actuacions incloses en la concessió d'ajudes de la Diputació de València

Les actuacions es distribueixen entre els departaments d'Urbanisme, Manteniment, i Patrimoni i Contractació
Imagen 1
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat la distribució de les actuacions incloses en la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització d'inversions financerament sostenibles, concedides per la Diputació de València. Les actuacions es distribueixen entre els departaments d'Urbanisme, Manteniment, i Patrimoni i Contractació.
 
L'Equip de Govern (Compromís, EU i ADN Morvedre) va presentar a Diputació un total de 19 inversions per a rebre una subvenció de 2.332.307 euros. Les obres que es realitzaran també serviran perquè l'Ajuntament genere ocupació indirecta a través de l'adjudicació dels contractes d'execució a empreses, la qual cosa complementarà la creació d'ocupació directa amb el Pla d'Ocupació Municipal de 2015.

Dins del departament d'Urbanisme es va a realitzar una obra de rehabilitació i consolidació de l'antic habitatge de directius en els Jardins de la Gerència de AHM per una quantitat màxima de 300.000 euros. D'altra banda, s'invertiran 129.591 euros per a la creació de zones verdes en l'entrada sud del nucli urbà del Port de Sagunt adjacent a la CV320. A més, es crearan 12.000 metres quadrats de zones verdes al sud del nucli urbà del Port de Sagunt al dos costats de l'avinguda Maestrat per 266.981 euros. També es destinaran 273.581 euros a la capa d'asfaltat i enllumenat públic de quatre carrils, dos en cada sentit, en el tram d'uns 400 metres lineals en la prolongació de l'avinguda Carmen Martin Gaite fins a l'encreuament amb el vial Albert Einstein.

En matèria de Manteniment, es realitzarà una modificació de ralentizadors que suposarà l'eliminació dels guals per a la reducció de la velocitat dels vehicles i la seua substitució per altres elements que reduïsquen la velocitat sense perjudicar a la circulació de vehicles especials com les ambulàncies, per a aquesta actuació s'invertirà una quantitat màxima de 58.080 euros.

Finalment, es realitzaran diverses actuacions dins del departament de Patrimoni i Contractació entre les quals destaquen: el projecte d'urbanització i renovació d'infraestructures dels carrers Cervantes, Còlon i Cánovas del Castell del barri La Marina per a la qual destinaran 387.529 euros. Altres 75.000 euros s'invertiran en el projecte d'urbanització i millores de l'entorn de les restes del mur del temple de Diana. També s'adequaran les voreres del barri de Baladre per 121.526 euros, i s'invertiran 7.260 euros en un projecte per a l'adaptació de voreres per a possibilitar la recollida diferenciada de brosses orgàniques en el municipi de Sagunt. D'altra banda, es destinaran 137.000 euros per a un projecte d'adequació, neteja i posada en valor del parc de Sant Cristóbal, mentre que en la Casa de la Cultura de Port de Sagunt s'instal·larà un ascensor per una quantitat màxima de 47.208 euros.


Detall de totes les actuacions per departaments:
 
DEPARTAMENT D'URBANISME

DIRECCION DE L'OBRA DE REHABILITACION I CONSOLIDACIO ANTIC HABITATGE DE DIRECTIUS EN JARDINS DE LA GENRENCIA DE AHM 9.315,00.

OBRA DE REHABILITACIÓ I CONSOLIDACIÓ ANTIGA HABITATGE DE DIRECTIUS EN JARDINS DE LA GERÈNCIA DE AHM 300.000,00.

ZONES VERDES ENTRADA SUD NUCLI URBÀ DEL PORT DE SAGUNT ADJACENTS A la CV 320 129.591,00.

ROTONDA Al SUD DEL NUCLI URBÀ DEL PORT DE SAGUNT, CONNEXIÓ D'AVINGUDA MAESTRAT 269.261,30.

12.000 M2 DE ZONES VERDES SUD NUCLI URBÀ DEL PORT DE SAGUNT A SENGLES COSTATS DE L'AVINGUDA MAESTRAT 266.381,50.

CAPA D'ASFALTAT I ENLLUMENAT PÚBLIC DE QUATRE CARRILS, DOS EN CADA SENTIT, EN EL TRAM D'UNS 400 METRES LINEALS EN LA PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA CARMEN MARTIN GAITE FINS A l'ENCREUAMENT AMB EL VIAL ALBERT EISNTEIN 273.581,00 .

REDACCIÓ PROJECTE D'OBRA DE REHABILITACIÓ I CONSOLIDACIÓ ANTIGA HABITATGE DE DIRECTIUS EN JARDINS DE LA GERÈNCIA DE AHM 10.395,00 10.395,00.


DEPARTAMENT DE MANTENIMENT

MODIFICACIÓ RALENTIZADORS SUPOSA L'ELIMINACIÓ DELS GUALS PER A la REDUCCIÓ DE LA VELOCITAT DELS VEHICLES I LA SEUA SUBSTITUCIÓ PER ALTRES ELEMENTS QUE REDUÏSQUEN LA VELOCITAT SENSE PERJUDICAR LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES ESPECIALS (AMBULÀNCIES) 58.080,00.

DEPARTAMENT O DE PATRIMONI I CONTRACTACIÓ

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I RENOVACIÓ D'INFRAESTRUCTURES DELS CARRERS CERVANTES, CÒLON I CANOVAS DEL CASTELL DEL BARRI DE LA MARINA 387.529,50.

CONTRACTE DE SERVEIS PER A REDACCIÓ DE MEMÒRIA VALORADA,  DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'ADEQUACIÓ DE LOCAL EN CALLE VENT DE PENAGAL, 24. 968,00.

PROJECTE D’ URBANITZACIÓ A l'entorn dels RESTES DEL EMMURALLE DEL TEMPLE DE DIANA(OBRA)75.000,00 .

PROJECTE D'ADEQUACIÓ, NETEJA I POSADA EN VALOR DEL PARC DE SANT CRISTOBAL (SERVEIS REDACCIÓ/DIRECCIÓ OBRA) 11.000,00.

CONTRACTE DE SERVEIS PER A REDACCIÓ DE PROJECTE, DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ PER A la INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR A casa DE CULTURA, AL CARRER PROGRESO, 7 I 9. 4.821,85.

ADEQUACIÓ VORERES BARRI DE BALADRE (REDACCIÓ I ADREÇA D'OBRA) 7.159,11.

POSADA EN VALOR DE LA NECRÒPOLI MEDIEVAL JUEVA. (OBRA) 75.000,00.

PROJECTE D’URBANITZACIÓ MILLORES A l'entorn dels RESTES DEL TEMPLE DE DIANA(SERVEIS - ADREÇA ARQUEOLÒGICA) 1.452,00.

POSADA EN VALOR DE LA NECRÒPOLI MEDIEVAL JUEVA. (SERVEIS - ADREÇA ARQUEOLÒGICA) 4.840,00 .

ADEQUACIÓ VORERES BARRI DE BALADRE (OBRA) 121.526,70 

PROJECTE D'ADEQUACIÓ, NETEJA I POSADA EN VALOR DEL PARC DE SANT CRISTOBAL/(OBRA) 137.000,00.

MANTENIMENT I CANVI EN L'ACABAT DE LA PISTA POLIESPORTIVA ASOBAL DEL PAVELLÓ INTERNÚCLEOS-OBRA 36.438,96.

POSADA EN VALOR DE LA NECRÒPOLI MEDIEVAL JUEVA. (SERVEIS - SERVEIS  REDACCIÓ PROJECTE I ADREÇA D'OBRES) 6.650,00.

PROJECTE D’ URBANITZACIÓ I MILLORES A l'entorn de les RESTES DEL MUR DEL TEMPLE DE DIANA (REDACCIÓ I DIRECCIÓ D'OBRA). 5.000,00

OBRA D'ADEQUACIÓ DE LOCAL AL CARRER VENT DE PENAGAL, 24. 86.848,57 

PROJECTE D'ADAPTACIÓ DE VORERES PER A POSSIBILITAR LA RECOLLIDA DIFERENCIADA DE BROSSES ORGÀNIQUES EN EL MUNICIPI DE SAGUNT (OBRA) 7.260,00

OBRA D'INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR A casa DE CULTURA, CALLE PROGRÉS 7 I 9. 47.208,15.