L’Ajuntament de Sagunt concedeix ajudes per valor de 16.400€ en plans d’accions social

Les subvencions corresponen als programes de prevenció i de intervenció i estan destinades a la realització de projectes d’associacions i entitats no lucratives
Imagen 1Imagen 2

La Junta de Govern ha aprovat la concessió de subvencions en matèria de serveis socials per a la realització de cinc projectes referents a dos línies de programa d’acció social. Amb un total de 16.400 euros, citades ajudes van destinades a cinc associacions i entitats sense ànim lucratiu de Sagunt. L’objectiu d’estes ajudes és promoure activitats d’interés públic en matèria d’acció social i afavorir la coordinació de les actuacions que es duguen a terme en la ciutat per estes entitats sense ànim de lucre i acreditades en l’àmbit de l’acció social.    

La regidora de serveis socials, Mónica Caparrós, ha recordat que un any més “s’aposta des del departament de serveis socials per donar suport a les associacions del municipi que centren els seus esforços a complementar les accions i programes que es duen a terme tant des de l'ajuntament com des de conselleria i l'estat”. Ha anunciat, a més, que malgrat tot “som conscients que la realitat social és canviant i tenim l'obligació d'adaptar-nos a ella i per això per al pròxim exercici la quantia econòmica destinada a esta subvenció es veurà augmentada considerablement” i que també “canviaran els criteris per a participar en ella”. Ha assenyalat que no es pot seguir ancorats en un sistema que prioritza l’assistencialisme i “tenim l'obligació de dotar a les associacions i els seus beneficiaris d'autonomia”.

Les dos ajudes referents a la línia de programa de prevenció es destinaran a la Fundación Siderúrgica per al projecte “Programa T-acompaño Sagunto” amb un import de 2.800 euros i al Grupo Espiga per al projecte “Voluntariado Social” amb un import de 2.000 euros. Per altra banda, les tres ajudes corresponents al programa d’intervenció estan destinades a la realització dels projectes “Club de Ocio y tiempo libre” de AVOCAM amb un valor de 4.250 euros, “Discapacidad-Igualdad” de DISCAMP amb un valor de 2.200 euros i “Inserción social en situación de vulnerabilidad” de Caritas amb un valor de 5.150 euros.

El projecte presentat per la Asociación AMPAS de SOCOLTIE s’ha desestimat, ja que no s’ajusta a allò que estableix l’Ordenança d’Acció Social en la Base Novena quant a què el projecte presentat sol·licita material no finançat des de la present convocatòria en considerar-se béns inventariables quedant la sol·licitud exclosa de la fase de prevaloració.

Per facilitar el compliment de les obligacions de Transparència es troba a disposició de la ciutadania la “Guia de Transparència per a Associacions i Entitats No Lucratives preceptores de subvencions i ajudes públiques”, publicada per l’Ajuntament de Sagunt en el Portal d’Associacions de la web municipal (http://participasagunto.es/wp-content/uploads/GUIA-A4-CAS.pdf).

Tota la informació referent a la proposta de concessió de citades subvencions es troba disponibles en el lloc web municipal (www.aytosagunt.es).