L'Ajuntament de Sagunt condemna l'assassinat masclista de Fàtima Mansouri

Esta moció ha sigut aprovada pels votos a favor de todos los partidos políticos (PSOE, PP, IP, Compromís i EU) excepto el de Vox, que s'ha abstingut

L'Ajuntament de Sagunt ha aprovat una moció de condemna per l'assassinat de Fàtima Mansouri. La violència de gènere constituïx un dels majors atacs als Drets Fonamentals com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la no discriminació, drets proclamats en la Constitució Espanyola.

Esta moció ha sigut aprovada pels vots a favor de tots els partits polítics (PSOE, PP, IP, Compromís i EU) excepte el de Vox, que s'ha abstingut.

La moció, exposa: fer visible la realitat i amplitud de la violència cap a les dones: ens neguem a ser còmplices amb el nostre silenci. Considerar la violència masclista com un fet social del qual totes i tots som responsables, no una qüestió privada en la qual no s'ha d'intervindre. Expressar públicament el nostre rebuig a la violència i exigir la responsabilitat inqüestionable de qui la pràctica. Considerar que les dones i xiquetes amb alguna discapacitat física, psíquica i/o sensorial són més vulnerables en qualsevol àmbit. Considerar que el col·lectiu de dones immigrants és especialment vulnerable pel que respecta a la violència de gènere. Promoure i donar suport a les iniciatives de prevenció de la violència de gènere que es produïsquen en el nostre municipi. Definir actuacions en un marc global, i establir polítiques i mesures de protecció, suport i acompanyament a totes les víctimes de violència contra les dones. Cooperar de manera eficaç entre les institucions, organitzacions, associacions, forces i cossos de seguretat i recursos existents per a adoptar un enfocament integrat i des de la perspectiva de gènere amb vista a l'erradicació de la violència contra les dones. Potenciar els programes i activitats que incorporen nous models de convivència i una cultura de pau. Propiciar la participació activa de les dones i dels homes en la lluita per la igualtat real i efectiva entre dones i homes. Fomentar una actitud crítica, solidària i compromesa de tota la societat enfront de la violència masclista.

La violència contra les dones no se cenyeix a una cultura, regió o país, ni a grups particulars de dones en la societat. Les arrels de les violències contra les dones jauen en la discriminació encara persistent en la societat patriarcal en la qual vivim. Es tracta, d'una violència estructural, basada en una construcció sociocultural que suposa la manifestació més greu de la desigualtat de gènere, un atemptat contra la pau i el lliure desenvolupament de les persones i contra la democràcia. És un problema dels poders públics, de les institucions i de tota la societat en el seu conjunt.