L'Ajuntament de Sagunt destina 90.341 euros per a millores i serveis en instal·lacions esportives

Les millores de les instal·lacions s'efectuaran en el pavelló René Marigil, en el Poliesportiu Municipal, en el skate park José Veral, així com en camps de futbol, piscines i altres pavellons coberts
Imagen 1Imagen 2
 
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Sagunt celebrada hui, divendres 24 de febrer, ha aprovat quatre nous contractes menors per a la millora de diverses instal·lacions esportives del municipi per un valor de 90.341 euros (IVA inclòs). Estes millores contemplen la reparació del frontó del Poliesportiu Municipal, el subministrament de dos mòduls en el skate park de la zona esportiva José Veral i l'obra de subministrament i substitució de termoacumuladors per un dipòsit d'acumuladors de A.C.S. de 2.000 litres, i aprofitament de la caldera existent del pavelló René Marigil. Així mateix, també s'ha aprovat el servei de control d'aigües de piscines i control d'ambients i superfícies en camps de futbol i en pavellons coberts. Tots els contractes aprovats s'han adjudicat a les ofertes més avantatjoses per a l'Ajuntament de Sagunt.
 
El delegat d'Esports, Miguel Chover, ha declarat que des de l'Ajuntament “se segueix treballant en la millora de les instal·lacions esportives, ja que és una de les grans assignatures pendents que històricament tenim i, per açò, continuarem dedicant esforços i inversions per a mantindre les nostres instal·lacions en bon estat”.
 
I en este sentit, un dels contractes aprovats ha sigut el que correspon a la dotació de dos mòduls per a la pràctica del scooter en el skate park de la zona esportiva José Veral, que, al costat de la pista ja existent, quedarà en estat òptim d'equipament per a la pràctica d’este esport. Amb una dotació econòmica de 12.012 € amb IVA, esta obra s'ha adjudicat a l'empresa Jolas- Electrotalleres Zarauz, S.A. i es durà a terme per a garantir als usuaris la pràctica esportiva amb les garanties necessàries d'equipament per al desenvolupament normal del scooter.
 
Un altre dels contractes aprovats correspon a la substitució dels termoacumuladors de A.C.S. del pavelló René Marigil, ja que un dels quals està inutilitzat a causa de les múltiples reparacions que se li han fet i un altre està funcionant a menys del 50% de la seua capacitat. Amb una dotació econòmica de 13.709 € IVA incl, l'empresa IMESAPI substituirà els dos termoacumuladors actuals per un dipòsit d'acumulació de 2.000 litres a fi d'abaratir el cost d'inversió a realitzar.
 
El contracte amb major dotació econòmica és el que correspon a l'obra de reparació del frontó del Poliesportiu. Amb un total de 49.478 € IVA incl. l'empresa CBP Construcción, Mantenimiento y Servicios procedirà a reparar el frontó perquè puga ser utilitzat de nou.
 
L'últim dels contractes és el corresponent al control d'aigües de piscines i control d'ambients i superfícies en camps de futbol i pavellons coberts. La finalitat d’este contracte sobre les piscines és controlar diferents paràmetres així com dur a terme anàlisis de l'aigua al llarg de l'any que afectaran a les piscines de la Casa de la Joventut, la d’Almudàfer i la del Poliesportiu Municipal. D'altra banda, es duran a terme controls temporals amb la presa de mostres d'ambients i superfícies en els pavellons coberts de la Casa de la Joventut, del René Marigil, del Poliesportiu Municipal i del José Veral, així com en el camp de futbol i la pista d'atletisme del Poliesportiu Municipal. També es realitzaran controls en els camps de futbol de Xulla, San Francisco de Borja, Baladre, Ferrodisa i Fornàs. Tots estos controls tenen un cost de 15.140 € amb l'IVA i s'han adjudicat a l'empresa Microambiente S.L., per ser, com els anteriors contractes, el més avantatjós per a l'Ajuntament.