L'Ajuntament de Sagunt informa sobre la convocatòria d'ajudes per al lloguer de la Conselleria d'Infraestructures Territori i Mitjà Ambient

L'import global màxim de les ajudes a concedir serà de més de 5.000.000 euros per a l'exercici 2015 i el termini per a la presentació de les sol·licituds d'ajudes serà fins al 30 d'abril.
La delegació d'Habitatge de l'Ajuntament de Sagunt informa sobre la convocatòria per a la sol·licitud d'ajudes al lloguer d'habitatge, per al període 2015-2016 de la Consellería d'Infraestructures Territori i Medi ambient, que serà finançada íntegrament amb fons transferits pel Ministeri de Foment a la Generalitat. Seran objecte d'aquesta ajuda, les rendes d'arrendament reportades des de l'1 de gener de 2015. L'import global màxim de les ajudes a concedir serà de 5.333.333 euros per a l'exercici 2015 i el termini per a la presentació de les sol·licituds d'ajudes serà fins al 30 d'abril.

La regidora delegada d'Habitatge i portaveu de l'Equip de Govern, Davinia Bono, ha explicat que: “Es tracta d'una mostra més del compromís existent entre totes les administracions cap a les persones que pitjor ho estan passant. Amb aquesta ajudes s'àmplia la disposició d'habitatges que van destinades a aquelles famílies que necessiten una llar per a viure i millorar la seua qualitat de vida”.

Els criteris de valoració de les sol·licituds, i si escau, la ponderació d'aquests es realitzaran atenent a dos criteris. D'una banda, el nivell d'ingressos i d'altra banda, altres dades de caràcter personal dels membres de la unitat de convivència com: ser família nombroses, família monoparental amb fills, discapacitat de membres de la família, persones afectades per desnonaments o subjectes a mesures de flexibilització de les execucions hipotecàries, víctimes del terrorisme i dones víctimes de violència de gènere.

Des de l'Ajuntament de Sagunt es porten realitzant actuacions en matèria d'Habitatge com el lliurament de 26 habitatges en règim de lloguer social a famílies necessitades del municipi, de les quals 24 van ser rehabilitades mitjançant el programa Crea Llar de l'II Pla d'Ocupació de l'Ajuntament de Sagunt. Els immobles van ser cedits per l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE) a l'ajuntament a aquest efecte. Aquestes 26 habitatges, la majoria situades en Baladre i Racó de l'Horta, es van rehabilitar amb una dotació pressupostària municipal de 400.000 euros. Les reformes, dutes a terme per onze empreses de la localitat, han consistit en l'adequació dels banys, aixeteria i cuines, així com en labors de fusteria. Amb l'I Pla d'Ocupació, dins de la línia Crea Llar, ja es van destinar altres 400.000 euros per a la rehabilitació de 25 habitatges, la qual cosa fa un total de 800.000 euros destinats i 51 habitatges concedits en règim de lloguer social a famílies de la localitat en dos anys. 

A més d'altres actuacions, com la cessió d'habitatges de l'entitat bancària Bankia a l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat Valenciana (EIGE) per al seu lloguer social a Sagunt. Al desembre de 2012 es va signar per part de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi ambient, com a presidenta del Consell d'Administració del IVVSA (actualment EIGE), i el president de Bankia un conveni de col·laboració pel qual es creava un fons social d'habitatges en tota la Comunitat Valenciana, dins del Programa Extraordinari de Lloguer Social i aportades al IVVSA (actualment EIGE) per a ajudar a promoure l'accés a un habitatge a les famílies que hagen perdut o vagen a perdre el seu habitatge habitual per un procés judicial d'execució hipotecària o altres circumstàncies excepcionals derivades de l'actual crisi econòmica, a través de la subscripció d'un contracte d'arrendament d'interès social mitjançat actualment per la EIGE.