L'Ajuntament de Sagunt inicia un altre procediment selectiu per a cobrir places vacants de socorrista

També servirà per a conformar una borsa de treball

 

 

Hui s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València, un anunci de l'Ajuntament de Sagunt, pel qual s'obri el termini de presentació d'instàncies del procediment selectiu per a la conformació d'una borsa de treball en la categoria professional de socorristes, per a la seua posterior contractació laboral.
 
La finalitat és cobrir les places que s'han quedat vacants en l'anterior procés selectiu i al mateix temps crear la borsa d'ocupació. Aquesta selecció es regeix per les bases específiques publicades en el BOP número 34 de 19 de febrer de 2016.