L'Ajuntament de Sagunt manifesta la seua oposició a la liberalització del sector de l'estiba

El Ple condemna la campanya de criminalització contra els treballadors i les treballadores de l'estiba per part del Govern i els seus mitjans de comunicació


L'Ajuntament de Sagunt manifesta la seua total oposició al mètode de liberalització del sector de l'estiba per considerar que està fet a mesura dels interessos de les multinacionals. A més, declara que la reforma pretesa pel Govern només es traduirà en més precarietat, més inseguretat laboral i més guanys per a estes grans empreses.
 
La moció, presentada per EUPV, ha sigut aprovada amb els vots a favor d'Esquerra Unida, PSPV-PSOE, ADN Morvedre i Ciutadans, i l'abstenció de Compromís.
 
“Condemnem la campanya de criminalització contra els treballadors i les treballadores de l'estiba per part del Govern i els seus mitjans de comunicació”, explica la moció presentada per EUPV.
 
L'Ajuntament de Sagunt defensa que l'accés als llocs de treball es faça amb criteris objectius i baremats, en un procés transparent i degudament publicitat; però que en tot cas qualsevol modificació que poguera produir-se en el sector de l'estiba en este sentit hauria de donar-se per acord negociat entre les parts.
 
A més, es dóna trasllat de l’acord al Govern de l'Estat Espanyol, als diferents grups parlamentaris de les Corts Generals, al Ministeri de Foment i a les organitzacions sindicals amb representació en el sector de l'estiba.