L’Ajuntament de Sagunt posa en marxa la convocatòria de dues borses de treball temporal

Les borses de treball corresponen a les categories de monitors d’Activitats Aquàtiques i de tècnics de Transparència i Protecció de Dades

El Butlletí Oficial de la Província de València ha publicat hui les bases per a la formació de borses de treball temporal de les categories professionals de monitors d'Activitats Aquàtiques i de tècnics de Transparència i Protecció de Dades. El termini de presentació d'instàncies será del 10 i el 24 de març actual.

Per açò, el Govern Municipal, a través de l'àrea d'Administració Local i Transparència, pretén, una vegada iniciat el pla marcat en referència als recursos humans, actualitzar i donar participació als ciutadans en l'ocupació pública, renovant les borses de treball que no ho feien des del 2009.

El regidor de Personal, Sergio Moreno, ha explicat que “amb la creació d'estes dues borses seguim treballant per a crear ocupació pública i de qualitat, al mateix temps d'oferir a les persones la possibilitat d'obtindre un lloc de treball, demostrant un canvi de tendència en la política de personal de l'ajuntament, ja que ha estat congelada durant anys, sense la creació de borses i sense convocar ofertes d'ocupació pública, ni cobrir baixes per jubilacions, etc.”

Concretament, amb la renovació de la borsa de monitors d'Activitats Aquàtiques es pretén donar cabuda a una major quantitat d'interessats, en incloure titulacions reglades que, fins al moment, no s'havien inclòs i per tant deixaven fora del procediment a un nombre important d'interessats.

Pel que fa a la borsa de tècnics de Transparència i Protecció de Dades, es dóna cobertura laboral a la participació i col·laboració, posant en marxa el servei de transparència per a complir amb la normativa europea i amb el repte social de crear una cultura i una política pública basada en un govern obert.