L'Ajuntament de Sagunt realitza un estudi de detall sobre l'espai de l'antiga Gerència d’AHM

A través d'aquest estudi de detall es pretén, entre altres qüestions, determinar els usos i finalitats dels edificis a l'efecte de la seua futura posada en valor
Imagen 1Imagen 2
L'Ajuntament de Sagunt ha contractat serveis per a la redacció d'un estudi de detall sobre l'àrea dotacional de l'antiga Gerència d'Alts Forns del Mediterrani, de titularitat municipal, d'acord a les previsions del Pla de Reforma Interior “Bord Sud del Port de Sagunt”. A través d'aquest estudi de detall es pretén, entre altres qüestions, determinar els usos i finalitats dels edificis a l'efecte de la seua futura posada en valor.
 
Segons ha destacat el delegat de Patrimoni Històric, Pablo Abelleira, “allò que s'intenta és fixar les bases perquè totes les actuacions estiguen tutelades per l'Ajuntament, fer el menor dany possible i rehabilitar tot el conjunt, habitatges i jardins de la manera més respectuosa. Existeix a més un dret d'edificació que es posa al servei i si fa falta es consumirà o no. A partir d'ací, qualsevol actuació en la Gerència ja té un estudi de detall i un pla director, estudiat i consensuat. La gerència ens pertany a totes i a tots i no anem a especular amb ella ni a deixar que ningú especule. Es tracta de recuperar-la com a ús públic i obrir-la. La gerència mai més es tornarà a tancar”. 
 
En aquest sentit, donat el valor patrimonial i la repercussió social que té el tractament d'aquesta àrea en la ciutadania es considera convenient l'elaboració d'un estudi i treball de diagnòstic participatiu que pose de manifest les preferències, sensibilitats i interessos dels veïns i veïnes referent a açò.
 
 
L'estudi de detall l’està realitzant l'arquitecte Carmel Gradolí Martinez que ja ha presentat un avanç de l'estudi amb tres possibles determinacions diferents, d'alineacions, volums i espais lliures d'acord amb allò previst en l'article 41 de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) de la Comunitat Valenciana. La consecució de la part tècnica del projecte es realitza per una quantitat de 21.472 euros (IVA inclòs).
 
D'altra banda, la realització del diagnòstic participatiu sobre els usos de l'àrea dotacional de la Gerència, així com l'elaboració de l'informe i del projecte audiovisual complementari al tècnic s'ha encarregat al sociòleg Julio Bodí Ramiro per l'import de 7.889 euros (IVA inclòs).
 
Per a la realització d'aquest projecte hi havia una partida pressupostària de 40.000 euros i l'actuació que es duu a terme es finalitza amb un total de 29.361 euros. Cal destacar que a mitjan mes de novembre hi haurà una jornada de presentació pública.