L'Ajuntament i Aigües de Sagunt engeguen el Comptador Solidari per a evitar el tall de subministrament a famílies sense recursos

• Aquesta iniciativa, que compta amb un pressupost de 50.000€, entra en vigor l'1 de juny

Les regidories de Serveis Socials i Aigües van a engegar, a partir de l'1 de juny, la iniciativa del Comptador Solidari. Amb açò, es pretén garantir que les persones i famílies que estan en situació de vulnerabilitat, risc d'exclusió o dificultat social seguisquen tenint subministrament d'aigua. Aquesta mesura, per tant, està dirigida als ciutadans i ciutadanes que manquen dels recursos necessaris per a afrontar el pagament d'un subministrament bàsic com és l'aigua potable. Dotada amb una partida aprovada en l'últim consell d'Aigües de Sagunt de 50.000€, a proposta de José Vicente Muñoz, regidor del Cicle Integral de l'Aigua, que serà proporcionada per Aigües de Sagunt. Aquesta quantitat se sumisca a la partida d'emergència social amb què explica l'Ajuntament de Sagunt.

Aquest suplement econòmic ajudarà a donar més cobertura i a assegurar que aquelles famílies que manquen de recursos no es vegen privades de subministrament.

L'engegada del Comptador Solidari serà efectiva a partir de l'un de juny. Des d'aqueix moment les ciutadanes i ciutadans del municipi que necessiten ajudes econòmiques o fraccionament dels rebuts han d'acudir a les oficines d'Aigües de Sagunt, tant en el nucli de Sagunt com en el del Port, així com en els diferents departaments de Serveis Socials i sol·licitar el formulari específic per a ajudes o fraccionament del rebut.

La coordinació d'ambdues regidories ha fet possible que aquesta proposta es duga a terme i garanteix d'aquesta manera que no es facen efectius els corts d'aigua en aquelles famílies que manquen de recursos. La delegació de Serveis Socials calcula en 223 les famílies que van necessitar ajuda per a fer front al pagament del subministrament per problemes econòmics l'any passat.

Tal com explica la regidora de Serveis Socials, Mónica Caparrós, “és compromís d'aquest equip de govern garantir els serveis bàsics a la gent que més està patint la crisi. Aquesta proposta és un clar exemple del reforç de les polítiques socials de l'Ajuntament, juntament amb uns altres com l'augment pressupostari en les ajudes socials”. A més, com assenyala Caparrós, “aquesta era una petició de l'associació Aliança contra la Pobresa Energètica Morvedre i de la PAH, per a evitar corts d'aigua només pel fet de no tenir diners per a pagar-la. Estem treballant per a combatre la pobresa energètica que afecta el pagament de llum, aigua i gas en famílies sense recursos i comencem amb aquesta iniciativa, però d'ací a poc temps volem donar resposta als corts de llum”.