L'alcalde remodela les delegacions de l'Equip de Govern per l'entrada en el mateix del Grup Socialista

S'han produït canvis en les àrees de Govern i en les delagacions especials per a comeses específiques

L'alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha signat avui la resolució per la qual es modifiquen les delegacions de les àrees de govern i les delegacions especials per a comeses específiques motivades per l'entrada en el govern municipal del Grup Municipal Socialista.
 
La primera modificació es realitza en l'Àrea de Govern d'Economia i Hisenda, la responsabilitat de la qual segueix sent del regidor Pepe Gil, amb l'ampliació dels seus àmbits d'adreça i supervisió ja que s'afig el de Presidència.
 
“En la reunió que vam tenir el dilluns, després d'aquest període de Nadal, havíem quedat a tancar les delegacions i per tant hem procedit a la distribució tal com hem establit en el pacte. Jo crec que ha sigut una decisió ben acordada, oportuna. En alguns casos hi haurà un període de transició, com és el cas de la delegació de Contractació, que la mantindrà Pepe Gil fins al mes de juny, o el tema de la S.A.G., que probablement ho portarà Teresa encara fins al mes de juny o fins i tot abans”, ha declarat Fernández.

 
Sobre Teresa García, l'alcalde ha explicat que Sobre Teresa García, l'alcalde ha explicat que “ja no té una gestió directa de delegacions concretes i pansa a ser una coordinadora o directora de grans projectes, d'inversions… de totes aquelles grans polítiques que depenen de diverses àrees de gestió i que ha de coordinar, no solament internament en l'Ajuntament, sinó també amb les altres Administracions, especialment amb la Generalitat, tal com ha fet fins ara”.
 
“Li hem d'agrair aqueix gran esforç que continua fent en treballs tan importants com els pressupostos, el tema del ERICAM, el pla d'industrialització a nivell comarcal, el tema de la recollida orgànica… Ha desenvolupat un treball immens que ha sigut absolutament beneficiós per a l'Ajuntament, també en matèria de reindustrialització, i ara ho continuarà fent, però sense portar directament activitats o Hisenda, que passen a ser d'altres regidors”, ha continuat Fernández.
 
L'alcalde ha valorat que la distribució de les delegacionsL'alcalde ha valorat que la distribució de les delegacions “està bastant compensada i esperem que siga definitiva per al que queda d'any. Estem pensant en alguna reestructuració, però més a nivell de la pròpia organització de l'Ajuntament”.
 
“En aqueix sentit, crec que la valoració que hem de fer és positiva. Tenim una majoria i crec que ens queda molt treball net per a fer, no estar pendents de qüestions internes sinó de fer el treball en positiu tal com hem fet fins ara, però d'una manera més clara”, ha destacat Fernández.
 
A més, l'alcalde ha conferit les delegacions d'Àrea de Govern que es detallen en favor dels regidors membres de la Junta de Govern Local:
 
Àrea de Benestar Social:
-  Regidora delegada de l'Àrea de Govern: Mónica Caparrós Cano.
 
-  Àmbits de direcció i supervisió:
- Servicis Socials.
- Cooperació.
- Dona.
 

Àrea de Territori i Sostenibilitat:

- Regidor Delegat Àrea de Govern: Pablo Abelleira Barreiro:

 

- Àmbits d'adreça i supervisió:

- Urbanisme.

- Activitats.

- Medi ambient.

- Mobilitat Urbana.

- Manteniment i Cementeris.

 

Àrea d'Oci i Temps Lliure:

- Regidora Delegada Àrea de Govern: Remei Torrent Ortizà.

 

- Àmbits d'adreça i supervisió:

- Majors.

- Joventut.

- Esports.

- Festes.

- Cultura Popular.

- Universitat Popular.

 

Àrea de Cultura:

- Regidora Delegada Àrea de Govern: Natalia Antonino Soria.

 

- Àmbits d'adreça i supervisió:

- Cultura.

- Educació.

- Patrimoni Cultural.

- Turisme.

- Arxius i Biblioteques.

- Promoció del Valencià.

- Agermanament.

 

D'altra banda l'alcalde ha revocat les delegacions especials conferides per a les comeses específiques de Policia Local i Protecció Civil que a partir d'ara gestionarà directament l'Alcaldia.

 

L'alcalde també ha revocat les Delegacions Especials afectades per esta resolució i ha conferit noves segons el següent detall:

 

Guillermo Sampedro Ruiz:

- Joventut.

- Cooperació.

- Gabinet de Comunicació.

- Activitats

 

José Vicente Muñoz Foies:

- Noves Tecnologies.

- Platges.

 

Roser Maestro Moliner:

- Aigües.

- Mobilitat Urbana.

 

Mónica Caparrós Cano:

- Serveis Socials.

- Arxiu i Biblioteques.

- SAIC i Serveis Generals.

 

Teresa García Muñoz:

- Medi ambient.

- Hisenda.

- Presidència:

 - COORDINACIÓ GRANS PROJECTES

 - ROMEU-PINYAL.                                  

 - EDUSI                                                      

 - PACTE TERRITORIAL OCUPACIÓ

 - REINDUSTRIALITZACIÓ. Oficina de Captació d'Inversions.

 - ERICAM                                                  

 • Acompanyament projectes d'inversió.

 • Ordenança Gran Projectes.

 • Coordinació diferents administracions en matèria d'indústria.

 • Àrees industrials, Autorització normativa Polígons industrials, Autoritzacions ambientals integrades. Mesures fiscals per a la gestió de polígons industrials.

 • Fundes de Reindustrialització: Incentius i subvencions altres administracions, FEAG’s.

 

Pablo Enrique Abelleira Barreiro:

- Urbanisme.

- Patrimoni Cultural (Històric i industrial).

- Patrimoni Municipal.

 

José Manuel Tarazona Jurado:

- Cultura.

- Educació.

- Promoció Valencià.

 

María Dolores Giménez García:

- Cementeris.

- Sanitat i Consum.

- Igualtat.

- Universitat Popular – Acció Cultural.

- Participació.

 

Josep María Gil Alcamí:

- Manteniment.

- Contractació.

 

Sergio Moreno Montañez:

- Mercats i Comerç.

- Personal i Règim Interior.

- Transparència.

 

Remei Torrent Ortizà:

- Festes.

- Cultura Popular.

 

Miguel Chover Lara:

- Promoció Econòmica.

 Formació per a l'ocupació.

 Assessorament emprenediment.

 Promoció Ciutat.

 Assessorament Empreses.

 Empresa i Indústria.

- Esports.

 

Natalia Antonino Soria:

- Turisme.

- Majors.

- Agermanament