L'Equip de Govern presenta a la Junta de Portaveus el Pla Estratègic per a la Reindustrialització de Sagunt i El Camp de Morvedre

El document s'enviarà al Fòrum de la ERICAM per a la seua posada en comú el dia 20 de juliol

L'Equip de Govern ha presentat aquest matí en la Junta de Portaveus, composta per l'alcalde, Quico Fernández, i els portaveus dels grups polítics de l'Equip de Govern (Compromís, Esquerra Unida i ADN Morvedre) i de l'Oposició (PP, IP, PSOE i Ciutadans), les últimes conclusions de la proposta de Pla Estratègic de Reindustralització del Camp de Morvedre. Paral·lelament, s'enviarà el document als membres del Fòrum de la ERICAM (Estratègia de Reindustrialització del Camp de Morvedre), compost per representants d'administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats, que es reunirà el dia 20 de juliol per a fer una posada en comú del document amb l'objectiu d'aprovar els programes i accions que configuraran definitivament el citat pla estratègic.

El Pla Estratègic s'enquadra dins de la ERICAM i pretén configurar una aliança estratègica per a impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació de llocs de treball i millorar la cohesió social i la sostenibilitat de la indústria del Camp de Morvedre. El document està constituït per sis línies estratègiques d'actuació:

Línia estratègica 1. Atracció d'empreses, creixement empresarial en àrees d'especialització intel·ligent i sostenible, i lluita contra l'atur.

Línia Estratègica 2. Millora i adquisició de capacitats per part del capital humà i foment de les iniciatives emprenedores.

Línia Estratègica 3. Foment i potenciació del R+D+I en les empreses.

Línia Estratègica 4. Promoure els processos d'internacionalització de les empreses.

Línia Estratègica 5. Infraestructures al servei de la reindustrialització i la internacionalització.

Línia Estratègica 6. Promoció i suport a la transició cap a economies baixes en Carboni.

La regidora delegada de Presidència, Teresa García, ha explicat que: “Ens hem trobat que hi ha moltes accions a curt termini que poden realitzar-se, que poden ser molt profitoses, perquè mai s'ha treballat en aqueix tema, com pot ser l'oficina d'atracció d'inversions o el desenvolupament de projectes específics lligats a la inversió. Però el que constatem, dins d'aquest pla, és que la manca d'infraestructures existent en el municipi desequilibra absolutament els recursos necessaris per a poder portar-ho avant perquè les accions concretes poden anar per una via que és assumible per les administracions local, autonòmica i estatal, però ens topem després amb el dèficit de les infraestructures que eleva els recursos i la inversió a xifres que es corresponen també amb el deute històric que té l'estat espanyol amb la nostra ciutat, que precisament és un encreuament d'infraestructures. El deute històric no solament el pateix la Generalitat sinó que la falta d'inversions en l'àmbit local per part de l'Estat al final acaba discriminant a les nostres pròpies ciutats”.

García indica que totes aquestes conclusions “ens donaran un full de ruta i una foto de necessitats que s'han dit des de fa temps, però ara per fi tenim un document que les fixa i és una ruta per a intentar reindustrialitzar la nostra ciutat i que també marca les accions respecte d'altres administracions sobre el que la nostra comarca necessita per a ser un pol econòmic de referència per al País Valencià”.

Aquestes línies estratègiques integren a la seua vegada una sèrie de programes que contenen un total de trenta accions concretes en diferents àmbits. La primera d'elles és l'engegada del Pacte Industrial de la Comarca del Camp de Morvedre (PICAM), amb el qual es pretén afermar una aliança estratègica entre les administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats sota la forma jurídica d'associació sense ànim de lucre. Entre els seus objectius està impulsar la competitivitat i la sostenibilitat de la indústria, fomentar la creació d'ocupació i millorar la cohesió social, a més de detectar les necessitats del mercat i sobretot de grans empreses per a poder oferir ràpidament respostes per part de les empreses i administracions del territori.

Una altra de les primeres accions és la creació d'una Oficina Comarcal per a l'Atracció d'Inversions Industrials que, entre moltes altres funcions, oferirà un servei complet d'acompanyament a inversors que integrarà tot el cicle de vida de l'engegada d'un establiment industrial. Aquestes accions formen part de la Línia Estratègica 1 dins del Programa d'atracció d'empreses i activitat econòmica en el territori.

En els programes de la resta de línies Estratègiques trobem accions amb diferents objectius com la Participació d'empreses en els processos formatius de l'alumnat universitari i de Formació Professional, que tracten de promocionar el treball entre els i les joves. O la creació del Centre Integrat Públic de Formació Professional, Viver d'empreses i espais de coworking d'àmbit comarcal, Antena d'Innovació en la comarca, Dotació d'infraestructures de suport a la indústria, Millora de les connexions ferroviàries de llarga distància i de rodalies, Potenciació d'inversions en el port comercial…
 
Aquestes són algunes de les accions que serviran de base per a l'elaboració de polítiques públiques de promoció del teixit industrial en el territori.