L'Equip de Govern proposa dedicar 3'1 milions del superàvit a inversions que generen ocupació

A més de l'ocupació indirecta està previst generar 259 ocupacions directes en les obres i actuacions contemplades
 
 L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Sagunt ha presentat les seues propostes per a destinar el superàvit i romanent de tresoreria de l'exercici de 2015, de quasi 6 milions d'euros, a atendre obligacions i a realitzar inversions que generaran ocupació directa i indirecte. D'aquesta manera, segons ha explicat la regidora delegada d'Hisenda, Teresa García, la proposta de Compromís, Esquerra Unida i ADN Morvedre que es presentarà als grups de l'Oposició en la comissió informativa corresponent i posteriorment es portarà a aprovació plenària, planteja invertir 31 milions en diferents obres que van ser compromeses en l'exercici passat per acords plenaris (1.235.000 euros), en programes de manteniment i intervencions urgents en diverses àrees municipals (1.713.000 euros) i en formació i intervenció social, especialment en suport a la dependència (200.000 euros). La resta, fins a aconseguir el total, es dedica al pagament de factures pendents de l'exercici anterior (695.426 euros) i a despeses derivades de convenis subscrits i altres necessitats sobrevingudes (2.072.164 euros).

La delegada ha detallat que “dins de programes de manteniment i intervencions d'urgència en diverses àrees municipals, com per exemple el manteniment d'infraestructures escolars, la prevenció d'incendis en accions forestals, accions de condícia urbana i jardineria, així com el desenvolupament de Planes d'Intervenció en barris, s'estima convenient executar una sèrie d'accions l'any en curs de forma directa, on s'apliquen criteris socials en la consegüent contractació de personal per a dur-les a terme”. L'ocupació directa temporal que s'estima que es pot generar amb aquestes inversions és de 259 persones que es contractaran seguint criteris socials. En aquest apartat, s'engloben les actuacions que realitzarà la Societat Anònima de Gestió (SAG) en millora de col·legis (400.000 €), el pla de jardineria i serveis urbans (200.000 €), les inversions en patrimoni històric (180.000 €), el pla d'intervenció en barris (595.000 €) i el pla d'intervenció forestal (500.000 €).

També s'inclouen inversions que van ser aprovades pel ple i que també contribuiran a generar ocupació indirectament a través de les adjudicacions a empreses com les actuacions en el centre cívic Antic Sanatori, el futur museu industrial, el mobiliari del centre cultural Mario Monreal, inversions en instal·lacions esportives, el pavelló inacabat situat enfront del cementeri de Port de Sagunt, el carrer València, pavimentacions de carrers del barri de la Marina, actuacions en diversos carrers i inversions en instal·lacions. Tot açò suma 1.235.000 euros.

La regidora delegada d'Hisenda, Teresa García, ha explicat que ja que no hem pogut aprovar el pressupost, volem utilitzar el superàvit i el romanent de tresoreria per a realitzar moltes de les actuacions que en ell es plantejaven”. Teresa García ha afegit que amb aquest pla “volem arribar al nombre més gran de persones, obrir una finestra i arribar a la gent que està en les pitjors condicions”.

El regidor delegat de Personal, Sergio Moreno, ha assenyalat que “la selecció de personal es realitzarà mitjançant contractació directa des de l'ajuntament, prèvia sol·licitud dels interessats, al contrari que en plans d'ocupació anteriors que es feia mitjançant el SERVEF”.

El regidor delegat de Comunicació, Guillermo Sampedro, ha destacat que “les dones seran més protagonistes en les actuacions d'urgència, a més volem donar prioritat a les persones que estan en pitjors condicions socials, ja que cerquem millorar les condicions de vida de persones en exclusió social, és a dir, que els usuaris de serveis socials deixen de rebre una ajuda per a rebre una nòmina, que és molt millor per a la dignitat humana”. Sampedro, que ha assenyalat que la contractació directa era un dels compromisos més importants de l'Equip de Govern, espera que “les negociacions amb la resta de partits polítics vagen bé i es puga aprovar en el pròxim ple de la corporació".