L'Equip de Govern proposa una nova política fiscal redistributiva

Hui s'ha presentat la proposta que pretén amb això evitar els efectes del cadastràs en les famílies i mantenir la recaptació municipal
 
L'Equip de Govern de l’Ajuntament de Sagunt ha proposat el que considera una “innovadora política fiscal redistributiva” amb l'objectiu d'evitar els efectes del cadastràs en les famílies de la nostra ciutat i mantenir la recaptació municipal donada la necessitat de realitzar un Pla Econòmic i Financer com a conseqüència “dels reiteratius incompliments dels principis d'estabilitat pressupostària”. La regidora delegada d'Hisenda, Teresa García, ha presentat hui aquesta proposta als diferents grups polítics en la Comissió Informativa d'Hisenda perquè l'estudien i la puguen dictaminar la setmana que ve.

Amb això es pretén que hi haja una progressivitat en els impostos municipals així com ja ocorre amb les BICES (empreses amb Béns d'Immobles de Característiques Especials), on la llei permet una modificació del gravamen (Art. 72.4) perquè aquells immobles amb un major valor cadastral (més d'1.000.000 d'euros), contribueixquen amb un esforç major, ja que són els seus propietaris els que disposen de més recursos per poder aportar a les arques públiques.

En definitiva, es va a estudiar demanar un major valor fiscal a aquells que més tenen, perquè tenen major capacitat per aportar al municipi i per superar millor l'adaptació a la normativa pressupostària, com a conseqüència de no tenir pressupost municipal des de 2009 i dels reiterats incompliments dels principis d'estabilitat pressupostària, segons s'indica en la proposta.

Fins ara les 37 empreses considerades BICES aporten prop de 6 milions d'euros, i la resta de les 67 grans empreses aporten 1.100.000 euros. Per això la proposta que realitza l'equip de govern se centra a aplicar gravàmens previs al cadastràs i que no s'apliquen els màxims, tal com ocorre amb les BICES. Amb aquesta modificació, les grans empreses passarien a aportar 1.700.000 euros d'un màxim de fins a 2.100.000 euros, equilibrant d'aquesta manera el nivell d'ingressos de l'Ajuntament de Sagunt.

En paraules de la delegada d'Hisenda, Teresa García: “Estem aplicant una política fiscal on qui més té, més pague. Amb esta proposta anem a demostrar que es pot ajudar a les famílies més necessitades a fer front a un cadastràs injust, de la mateixa manera que aquells que sí poden pagar-ho ajuden amb majors aportacions a la comunitat a realitzar polítiques per a tota la ciutadania, contribuint al benestar de la ciutat”.

Amb aquesta proposta, el conjunt dels immobles dedicats al comerç amb un cadastre superior a 1.000.000 d'euros aportarien un increment de 77.742 euros, mentre que el conjunt dels immobles dedicats a la indústria amb un cadastre superior a 1.000.000 d'euros aportarien un increment global de 539.192 euros. En el primer cas, la quota mitjana anual de l'IBI s'incrementaria en 4.858 euros, mentre que en el segon 11.003 euros, sent el tipus de gravamen del 0’87 mentre que el tipus de gravamen d'urbana residencial és del 0’57.

Així mateix, es proposa la reducció del tipus de gravamen de rústica per estimular l'agricultura, aplicant el tipus urbà de l'any anterior, tot esperant poder diferenciar per usos tal com ocorre amb l'IBI urbà, i gravar l'ús residencial en terrenys rústics.

Finalment, cal ressaltar l'exempció del IVMT (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) tant per als vehicles elèctrics com per als vehicles històrics (que reglamentàriament tinguen reconeguda aquesta peculiaritat) i bonificació del 50 % per als vehicles híbrids, amb la finalitat d'incentivar l'ús d'automòbils ecològics.

En relació a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) es proposa una actualització de carrers.