L'Equip de Govern proposa una taxa per a les terrasses que varie en funció de les zones de major i menor valor del municipi

Els interessats paguen una taxa de 41’2 euros per metre quadrat i any. Ara es pretén que el preu siga de 45’33 euros per m2 i any en les zones de més valor; i de 36’68 euros per m2 i any en les zones de menys valor
Imagen 1
La proposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Sagunt respecte a l'ordenança municipal reguladora de la taxa per instal·lacions desmuntables de taules i cadires en terrasses i similars consisteix en la disminució del preu en zones de menor valor i l'augment en les de major valor, segons les dades del cadastre, una vegada restada la pujada de el catastrazo i tenint en compte els preus de mercat dels lloguers. 
 
Actualment, els interessats paguen una taxa de 41’2 euros per metre quadrat i any. Per la seua banda, l'Equip de Govern proposa ara que el preu siga de 45’33 euros per metre quadrat i any en les zones de més valor; i de 36’68 euros per metre quadrat i any en les zones de menys valor. 
 
Segons ha explicat la delegada d'Hisenda, Teresa Garcia: “Els valors actuals incorporen una reducció del 8% sobre la base del càlcul que ens permet situar-nos a nivells semblants previs al catastrazo. Per a determinar el preu s'han pres com a referència els valors cadastrals i els serveis comunals que rep l'espai públic (enllumenat o neteja). Sobre aquest preu s'ha contrarestat l'efecte catastrazo amb la reducció del 8%, que és el que ha indicat la Direcció General, ja que ens trobem en sobrevaloració en la nostra ponència amb dades actualitzades. Per a comprovar aquest preu s'ha fet l'estudi del preu del lloguer per metre quadrat en locals comercials i està en la mateixa línia, per tant estem davant valors justificats tècnicament”. 
 
“La diferència amb València es dóna per la no actualització dels valors cadastrals en la ciutat. A més, en altres ciutats com Alaquàs la taxa se situa en 30 euros per m2 i any, i a Aldaia a 49 euros per m2 i any”, ha especificat Garcia. 
 
Tal com afirma la delegada d'Hisenda, d'aquesta anàlisi es pot destacar: “Estem treballant en l'ordre de magnitud correcte per al servei que es presta, i semblant, o fins i tot més barat que en ciutats mitjanes com la nostra. Així doncs, no acceptem arguments demagògics i falsos com els que estan utilitzant interessadament altres forces polítiques. Així mateix, distingir per zones de valor és una mesura adequada, perquè els fins lucratius no són els mateixos en la platja o en la Glorieta que en qualsevol un altre carrer”. 
 
D'altra banda, altra de les propostes que s'està estudiant és la determinació de mòduls de 4 m2 per a facilitar la tasca d'inspecció, de manera que cada mòdul es correspon a una taula amb 4 cadires. Sobre aquesta proposta, García ha remarcat dues qüestions: “La primera, est és el punt de partida que va proposar el Partit Popular la passada legislatura, per tant qui ho ha desenvolupat va ser l'anterior Equip de Govern, el qual ni tan sols es plantejà una variació al respecte. Aquest Equip de Govern està disposat a estudiar, i així ho ha transmès a la resta de forces polítiques en comissió, la determinació de la superfície per mòdul. S'han demanat els informes dels arquitectes corresponents que justifiquen que un mòdul ocupa 4 m2, per tant, ens sembla de molt mal gust que, sobre una proposta que s'està treballant de forma oberta i participativa, s'establisquen posicions que no són certes”. 
 
Garcia ha destacat que aquesta proposta està debatent-se en comissió i que també es farà amb els sectors afectats, ja que s’entén que incorpora novetats i exigències que requereixen certa flexibilitat per a la seua adequació, per tant “no existeix major manca de participació que la d'aquells que volen contaminar el debat per a traure rèdit polític. Si aquesta és la forma de participar de l'Oposició tal volta caldria superar la institució i parlar directament amb els afectats, perquè en aquest cas certs interlocutors són més bé intoxicadors”. 
 
Cal recordar també que no actuar, en aquest cas, per part de l'Ajuntament, és completament irresponsable, ja que a dia de hui la gran majoria de les terrasses de la ciutat es troben en situació irregular i és necessari trobar una solució de consens que aporte seguretat jurídica als usuaris, promotors i al propi ajuntament. “Estem disposats a treballar amb flexibilitat, entenem que és possible una solució progressiva i sabem que es tracta d'una activitat que afecta a petits negocis que volem recolzar. Volem ajudar-los al fet que millore la seguretat de les seues activitats, sense que els coste més. No entenem aquest soroll mediàtic quan estem parlant de pràcticament el mateix preu per a les zones de més valor i d'una rebaixa per a les altres i estem segurs que s'arribarà al consens necessari entre totes les parts, malgrat els especialistes en bronques que tenim en la bancada de l'oposició”.