La conselleria i la delegació d'Ensenyament han reforçat l'estructura d'un mòdul del CEIP Cronista Chabret

La Direcció territorial d'Educació de València ha aplicat un sistema d'injecció de ciment expansible durant les últimes setmanes

La conselleria d'Educació i la delegació d'Ensenyament de l'Ajuntament de Sagunt han realitzat obres en el CEIP Cronista Chabret per a reforçar l'estructura d'un mòdul de l'edifici que estava patint problemes estructurals, segons explica el regidor José Manuel Tarazona. La Direcció territorial d'Educació de València ha aplicat un sistema d'injecció de ciment expansible durant les últimes setmanes. 

El problema va ser la detecció d'una important esquerda en les escaires sud-oest i nord-oest de l'edifici annexe del CEIP Cronista Chabret de Sagunt, les quals donen al pati del centre. En el comunicat es va indicar l'anormalitat en l'estructura de l'edifici i, mesos després, tècnics de la conselleria i responsables de l’INVASAT van inspeccionar el problema i van detectar la presència de més esquerdes en la zona inferior d'eixe edifici annexe.

El delegat d'Ensenyament, José Manuel Tarazona, ha assenyalat: “Creiem que, donades els senyals de perill en l'estructura del mòdul de l'edifici, en aquell moment en què encara estava el Partit Popular en el govern tant a Sagunt com en la Generalitat, no es va anar bastant diligent en l'elaboració d'un diagnòstic amb la suficient profunditat per a detectar el problema i aportar solucions. Es va córrer un gran risc que podria haver tingut conseqüències serioses, ja que estem parlant de mòduls on hi ha una classe d'infantil i altres aules complementàries”.
 
“Aquest problema heretat de la gestió del Partit Popular haguera pogut posar en perill la seguretat de xiquets i xiquetes en un centre educatiu públic. Les esquerdes van anar en augment i, quan el problema es va posar en el meu coneixement, amb urgència, des de la mateixa regidoria es va dir a la Direcció territorial de la conselleria d'Educació perquè avaluara, diagnosticara i donara solució”, ha indicat Tarazona. 
 
“El col·legi ja està tornant a la normalitat i cal agrair a la direcció del centre, a la comunitat educativa, als serveis territorials d'Educació de València i als tècnics i treballadors de l'Ajuntament la seua implicació per a resoldre el problema”, ha especificat el delegat d'Ensenyament. “Des de la regidoria d'Educació i altres delegacions de l'Ajuntament de Sagunt hem portat aquest assumpte amb la màxima prudència per a no afectar el normal desenvolupament del centre i no crear alarmisme. Es tracta un problema que es va detectar a principis de 2014 i es va informar al març de l'any 2014, quan es va enviar un escrit a la Direcció territorial de la Conselleria d'Educació”, ha destacat Tarazona. 
 
Des de la delegació d'Educació, el primer que es va fer va ser sol·licitar a tècnics i arquitectes de la conselleria i de l'ajuntament que inspeccionaren l'obra i la valoraren per a donar un diagnòstic fiable. Així es va fer durant setembre i octubre de 2015, quan es va demanar un informe geotècnic i de sòl, així com col·locació de testimonis, un fisuròmetre i un georadar per a examinar la zona per part del mateix Consistori, que va portar la iniciativa en tot moment i va pagar l'estudi geotècnic per a agilitar els tràmits i resoldre el més ràpid i eficientment el problema esdevingut.
 
Davant la gravetat dels resultats de l'estudi, perquè es va detectar la necessitat d'un reforç estructural de l'edifici de manera urgent, i tenint en compte que la màxima prioritat era la seguretat dels alumnes, es va decidir informar al centre. Després de consultar amb els Serveis Territorials, es va indicar, durant el mes d'octubre de 2015, que es resituara provisionalment a l'alumnat en un altre lloc del col·legi. I, per tant, es va clausurar l'aula i es van posar tanques externes en el mòdul que dóna al pati.
 
Es podria dir que des d'eixe moment es va intentar que la SAG i el mateix Ajuntament ajudaren a posar solució a tots els problemes que pogueren anar sorgint en l'activitat diària del col·legi. El passat nadal es va haver de fer una intervenció urgent gestionada per la delegació de Contractació per a posar un nou col·lector i evitar que el problema de les esquerdes i de l'edifici s'aguditzara. 
 
A més, es va posar i pagar per part de l'Ajuntament de Sagunt un nou col·lector de la xarxa de sanejament de més de 70 metres fins al carrer Diana, treballant fins i tot els dies festius perquè estiguera operatiu el 7 de gener. Afortunadament, el treball va ser eficaç i discret i no va afectar l'activitat diària del CEIP Cronista Chabret.
 
Durant aquest temps, per tràmit d'urgència, la Direcció territorial d'Educació va traure a licitació per a resoldre el problema estructural del mòdul de l'edifici del CEIP Cronista Chabret i finalment s'ha fet la intervenció prevista amb la injecció de material en el substrat de l'edifici per a solucionar el problema. Actualment, el col·legi ja funciona amb normalitat.