La Corporació Municipal de Sagunt es reunix el dijous 4 en el Ple Ordinari d’abril

Serà a partir de les 17 hores i la ciutadania podrà seguir-lo en directe a través de YouTube, les xarxes socials i de manera presencial

L'Ajuntament de Sagunt celebra el dijous 4 d’abril, a les 17.00 hores, el Ple Ordinari de la Corporació Municipal corresponent al mes d’abril en el saló de plens de l’Ajuntament de Sagunt.

La sessió la retransmetrà en directe el Gabinet de Comunicació, de manera que la ciutadania, els mitjans de comunicació i les persones interessades la podran seguir a través del canal de YouTube del Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament i en les xarxes socials del Gabinet: Facebook i Twitter.

L'ordre del dia de la sessió plenària serà el següent:

ORDRE DIA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CORPORACIÓ DIA QUATRE

D’ABRIL DE DOS MIL VINT-I-QUATRE

PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA.

SECRETARIA GENERAL:

 1. Expedient 1806522J: Aprovació Acta Sessió Ordinària ple 240307

CONSELL AGRARI:

 1. Expedient 1780427Q: Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Local Agrari de Sagunt

PATRIMONI HISTÒRIC:

 1. Expedient 1779954J: Nomenament membres Consell Patrimoni de la Humanitat Sagunt

CONTRACTACIÓ:

 1. Expedient 1384895Q: Contracte de concessió de servicis per a la prestación del servici de transport públic urbà de Sagunt. Exp. 18/23-C.
 2. Expedient 1005369X: Ordenança municipal general reguladora de la tarifa per prestació del servici de transport públic urbà de viatgers. Exp. 34/22-C

INTERVENCIÓ:

 1. Expedient 1799095T: Proposta ce/sc 1/24 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb rtgg (romanent de tresoreria per a despeses generals)

SECRETARIA GENERAL:

 1. Expedient 1807234Y: Proposició PSOE. Defensa del Sector Agrari Valencià.
 2. Expedient 1807256D: Proposició PSOE. Projecte Llei Plurilingüisme: G.V.
 3. Expedient 1807043H: Proposició PP. Transport de sediments i arena des del Port Nàutic Siles de Canet a les platges nord de Malva-rosa, Corinto i Almardà.
 4. Expedient 1807055Z: Proposició PP. Retén policía local a Sagunt.
 5. Expedient 1807261K: Proposició IP. Redacció Projecte Delta Palància.
 6. Expedient 1807265Q: Proposició VOX. Defensa sector agrari.
 7. Expedient 1807269X: Proposició COMPROMÍS-DIVERSOS GRUPS

POLÍTICS. Adequació de "Les Escales".

 1. Expedient 1807272A: Proposició COMPROMÍS. Retén Policía Local a Sagunt.
 1. Expedient 1807277H: Proposició EU-DIVERSOS GRUPS POLÍTICS. En defensa de la Llei de Memòria Democràtica.

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL.

SECRETARIA GENERAL:

 1. Expedient 1804868M: Donar compte resolucions d'Alcaldia i dels seus regidors i regidores delegades adoptades des de la dació de comptes formulada en l'anterior sessió.

INTERVENCIÓ:

 1. Expedient 1716708R: 02 Informe resum control financer permanent i auditoria pública realitzats en 2023 (PACF2023) Comptes 2022
 2. Expedient 1801304M: Donar compte de lEstabilitat Pressupostària en ocasió de laprovació de la modificació pressupostària per Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit 1/2024

PRECS I PREGUNTES