La Corporació Municipal de Sagunt es reunix este dimarts en el Ple Ordinari de desembre

Serà a partir de les 10 hores i la ciutadania podrà seguir-ho en directe a través de YouTube, les xarxes socials i presencialment en el Centre Cívic Antic Sanatori

L'Ajuntament de Sagunt celebrarà este dimarts 5 de novembre, a les 10 hores, el Ple Ordinari de la Corporació Municipal corresponent al mes de desembre.

La sessió la retransmetrà en directe el Gabinet de Comunicació, de manera que la ciutadania, els mitjans de comunicació i les persones interessades la podran seguir a través del canal de YouTube del Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament i en les xarxes socials del Gabinet: Facebook i Twitter.

L'ordre del dia de la sessió plenària serà el següent:

ORDRE DIA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CORPORACIÓ DIA CINC DE DESEMBRE DE DOS MIL VINT-I-TRES

PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA.

SECRETARIA GENERAL:

 1. Expedient 1652702W: Aprovació Acta Sessió Ordinària ple231102

MAJORS
2. Expedient 1524529C: Consell Persones Majors 2023-2027

POLICIA LOCAL:
3. Expedient 1648521N: Conveni d'Encomanda de gestió AVSRE Activitat Instrucció Policial

CONTRACTACIÓ:
4. Expedient 335706J: Contracte d'obres denominat construcció de l'Institut d'Educació Secundària núm. 5. Exp. 102/19-C

PLANEJAMENT:
5. Expedient 614057H: PEPCHAS / PEPAUS-1 - Pla Especial Protecció Conjunt Històric Artístic - E04-95PL

SECRETÀRIA GENERAL:

 1. Expedient 1653485H: Declaració Institucional Suport als treballadors de l'empresa ThyssenkruppGalmedS.A.O.
  7. Expedient 1653491Q: Proposició PSOE. Reclamació financera per a Centres de Serveis Socials.
 2. Expedient 1653496Y: Proposició PP. Modificació de l'Ordenança de Guals.
 3. Expedient 1653498A: Proposició PP. Posada en valordel Pont Romà de Sagunt.
 4. Expedient 1653583T: Proposició IP. Delegació de Plens en el Port.
 5. Expedient 1653586Y: Proposició IP. Congelació salaris Polítics Ajuntament de Sagunt.
 6. Expedient 1653592F: Proposició Compromís Per Sagunt. Protecció de "Marjal dels Moros".
 7. Expedient 1653597N: Proposició EU. Sol·licitant aparcament advocatsi advocades d'ofici.

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L'ACCIÓ DEL GOVERN LOCAL

SECRETARIA GENERAL:

 1. Expedient 1652162W: Donar compte resolucions d'Alcaldia i dels regidorsi regidoresdelegats adoptades des de la dació de comptes formulada en l'anterior sessió.


INTERVENCIÓ: 15. Expedient 1585612P: Donar compte al Ple: Cost efectiu dels Serveis exercici 2022


PRECS I PREGUNTES