La Corporació Municipal es reunix dijous en un Ple Extraordinari i Urgent per a aprovar la proposta de pressupostos per a 2024

Serà a partir de les 8.30 hores i la ciutadania podrà seguir-lo en directe a través de YouTube, les xarxes socials i presencialment en el Centre Cívic Antic Sanatori

L'Ajuntament de Sagunt celebrarà dijous que ve, 23 de novembre, a les 8.30 hores, un Ple Extraordinari i Urgent de la Corporació Municipal per a aprovar la proposta de pressupostos per al 2024.

L'ordre del dia de la sessió plenària serà el següent:

ORDRE DIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT PLE CORPORACIÓ DIA VINT-I-TRES DE NOVEMBRE DE DOS MIL VINT-I-TRES

PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA.

SECRETARIA GENERAL:

  1. Ratificar urgència de la convocatòria.

INTERVENCIÓ:
2. Expedient 1600925H: Pressupost general 2024 juntament amb la plantilla de personal de 2024.

SECRETARIA GENERAL:

  1. Expedient 1643014P: Proposició diversos grups municipals sobre el 25N.

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L'ACCIÓ DEL GOVERN LOCAL.

INTERVENCIÓ: 4. Expedient 1631593C: Donar compte de l'Estabilitat Pressupostària en ocasió de l'aprovació del Pressupost Municipal corresponent a l'exercici 2024.