La delegació de Promoció Econòmica sol·licita una subvenció per a la realització dels Programes Formatius de Qualificació Bàsica

Aquestes accions formatives estan destinades a joves, majors de 16 anys i menors de 25, que no han finalitzat l'educació obligatòria i tenen dificultats d'accés al mercat laboral
Imagen 1
 
La delegació de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sagunt ha sol·licitat hui a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una subvenció de 62.400 euros per a la realització dels Programes Formatius de Qualificació Bàsica destinats a joves, majors de 16 anys i menors de 25, que no han finalitzat l'educació obligatòria i tenen dificultats d'accés al mercat laboral. 

Esta subvenció servirà per a desenvolupar dos programes: un “d’Operacions bàsiques de restauració, bar i catering” i un altre  “d’Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria”. Tots dos programes tindran una durada de 960 hores i es perllongaran durant els nou mesos del curs escolar. Els programes, que tindran una part teòrica i pràctica, van dirigits a quinze alumnes cadascun.

Concretament, els objectius són: Ampliar la formació de l'alumnat per a facilitar la seua incorporació al mercat laboral i la seua continuació amb els estudis, preparar a l'alumnat per a l'exercici d'activitats professionals d'acord amb les seues capacitats i expectatives personals, així com desenvolupar la seua maduresa personal, a través de l'adquisició d'hàbits i capacitats que els permeten participar com a treballadors i ciutadans responsables, en activitats laborals, socials i culturals.

Cadascun dels programes té un cost de 31.200 euros, la qual cosa suma un total de 62.400 euros que, al seu torn, es distribueixen en despeses de personal 35.000 euros i despeses generals 27.400.