La delegació de Comerç i Mercats actualitza les autoritzacions de venda dels mercats exteriors

Després de set anys, l'ajuntament ha finalitzat tots els tràmits per a adaptar les autoritzacions de venda dels mercats municipals
Imagen 1

La delegació de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Sagunt ha finalitzat recentment tots els tràmits administratius necessaris per poder adaptar les autoritzacions de venda no sedentària dels mercats exteriors fixos que se celebren en el municipi de Sagunt, els dimecres en el nucli de Sagunt, i els dijous i dissabtes al Port de Sagunt.


El regidor de Comerç i Mercats, Sergio Moreno, manifesta que “era necessari dur a terme estes renovacions, ja que d'esta forma, es posa fi a molts anys d'irregularitats, tant per part d'alguns venedors com del propi ajuntament. El govern anterior va consentir este problema que, en lloc de solucionar-lo, va deixar que s'incrementara fins a este moment on ha sigut difícil poder corregir-lo, doncs, tal com asseguraven alguns agents de l'Observatori de la Venda no Sedentària, existien una sèrie de greuges comparatius molt evidents que ells ja havien denunciat”.


A més a més, Moreno ha expressat que, encara que es tracta d'un procés delicat, “totes les actualitzacions s'han realitzat de manera consensuada amb els agents implicats a nivell local, sent flexibles en els temps perquè la major quantitat de venedors poguera regular la seua situació. Crec que va a ser el punt d'inflexió a partir del qual es van a poder iniciar altres procediments com trasllats i ampliacions, noves adjudicacions, etc. El que busquem, sobretot, és vetlar pel compliment de l'Ordenança de Venda no Sedentària en tots els seus aspectes”.


Mitjançant la resolució de la regidoria d'Economia i Hisenda, de l'11 de juliol de 2017, s'han prorrogat fins a 304 autoritzacions per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats exteriors de Sagunt fins al pròxim 31 de desembre de 2027, ja que els venedors continuen complint amb els requisits sobre la base dels quals se'ls va concedir la corresponent autorització municipal. D'altra banda, s'ha procedit a l'extinció de 103 per incompliment de requisits, complint, d'esta forma, amb l'article 10 i amb la disposició primera transitòria del Decret 65/2012, de 20 d'abril del Consell, per la qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana i atenent, a més, a les pròpies peticions dels venedors del mercat exterior de regularitzar les seues situacions abans d'iniciar estes adaptacions.


Este procediment ha suposat una reducció en la xifra d'endeutament que els venedors mantenien amb l'ajuntament, ja que en el passat any 2015 el deute acumulat per a l'ajuntament se situava en 242.000 € en taxes de mercat de venedors actius. En l'actualitat, esta xifra s'ha reduït en 17.200 €.


Esta adaptació respon al compliment de l'actual Ordenança de Venda no Sedentària de l'Ajuntament de Sagunt i ha suposat un laboriós treball tal com asseguren des de la delegació de Comerç i Mercats, ja que, des de la modificació i aprovació d'esta normativa municipal, diversos departaments de l'ajuntament han hagut d'estudiar la situació personal de cadascun dels venedors de mercats. Este estudi s'ha pogut elaborar després de diverses reunions amb els interessats, amb la finalitat d'oferir facilitats en els compromisos de pagament de les taxes d'ocupació de via pública per servei del mercat exterior, així com també en el fraccionament del deute que algun dels venedors tenia pendent amb el consistori des de l'any 2010, a fi que pogueren mantindre en vigor les seues corresponents autoritzacions quan s'iniciara este procediment.