La delegació de Joventut posa en funcionament el Grup Impulsor del futur Fòrum Jove

Es pretén elaborar el Pla de Joventut 2016-2021 a partir de la representació dels joves del municipi i el recolzament de les diferents regidories

El Grup Impulsor del futur Fòrum Jove ja ha començat a planificar les seues reunions amb l'objectiu d'anar detectant les necessitats de la gent jove de Sagunt i treballar en el futur Pla de Joventut 2016-2021. A l'última reunió, celebrada el dissabte 29 d'octubre en el Casal Jove del Port de Sagunt, van acudir els i les joves que formaran part del disseny del pla.

Les reunions d'aquest grup s'aniran intercalant amb sessions obertes a la població jove de Sagunt, amb la intenció de convidar i fer extensible el treball i les reflexions del grup a la resta de joves del municipi. L'objectiu és que aquest pla siga compartit per la joventut i recolzat per les diferents regidories.

Durant aquesta primera sessió, a més de la presentació, el Grup Impulsor va tenir la possibilitat de pensar col•lectivament sobre les principals problemàtiques i necessitats que troben dia a dia. Aquesta informació ha sigut complementada a través d'entrevistes de tall sociològic a professionals i personal tècnic de l'Ajuntament de Sagunt, regidories vinculades a l'àrea de Joventut, així com a diferents membres de l'anterior Pla Jove de Sagunt. Segons explica el regidor de Joventut, Guillermo Sampedro, "volem empoderar a la gent jove del municipi, donar-los veu i que la seua participació i propostes es vegen reflectides en el que fem des de la regidoria, tant en iniciatives com a programes i activitats. Amb aquest nou consell, el de joventut, completem la labor que es venia desenvolupant fins ara amb els i les Corresponsals, que eren els qui feien de corretja de transmissió entre la regidoria i els instituts, i que han fet un gran treball en aquests últims anys".

Amb aquest projecte, i una vegada complits 9 anys des de l'inici de l'anterior Pla de Joventut, es reprèn un procés col•lectiu en el qual la població jove del municipi tinga un paper central en la seua construcció. Tal com explica Sampedro, "en 2008 el Fòrum Jove, que era el Consell Municipal de la Joventut, es va deixar de convocar. Ara anem a reprendre aquest òrgan perquè entenem que és necessari que la gent jove marque les polítiques que s'han de fer des de l'Ajuntament, que ells i elles decidisquen".


Per a començar amb el pla actual es partirà tant de les experiències prèvies d'aquelles persones que van participar en l'experiència anterior, en l'anterior Fòrum Jove, com de les aportacions del personal tècnic que va estar present en el procés, amb l'objectiu d'incorporar millores en la construcció del nou pla. Així, l'experiència actual s'estructura a partir de tres fases: una primera fase que determina les necessitats de la població jove del municipi, una segona fase que acosta experiències implementades en altres municipis i territoris i una tercera fase que genera propostes i recomanacions sobre les programacions municipals adscrites a la població jove. En aquesta última fase el personal tècnic municipal valorarà la viabilitat de les propostes i a més s'establiran mecanismes de contacte i diàleg amb les regidories i les diferents portavocías polítiques.
 
D'altra banda, el procés estarà protagonitzat per un Grup Impulsor de Joves d'entre 16 i 25 anys. Aquest grup representarà els diferents perfils poblacionals del municipi, atenent a la diversitat cultural, a la de gènere, a la soci-econòmica o la funcional. Al mateix temps, estaran representats els diferents àmbits, espais i aficions de la joventut. Es pretén que aquest Grup siga capaç d'arribar als seus iguals, obrint la participació a tota la població jove de Sagunt. Per a açò, les diferents fases de treball del pla vindran acompanyades, a través de propostes lúdiques, de sessions obertes a la participació.