La delegada de Presidència demana a Conselleria que tinga en compte les qüestions de legalitat en la resolució de la muntanya de Romeu

L'esborrany de resolució pretén autoritzar l'ocupació de la muntanya pública per a la pedrera fins al 2042 i en 33 hectàrees
Imagen 1
 
L'Ajuntament de Sagunt ha rebut l'esborrany de resolució de l'expedient d'ocupació de 33 hectàrees de la muntanya pública Nº 131 propietat municipal conegut com a muntanya de Romeu (Bonilles i uns altres) per a l'explotació i posterior restauració de la pedrera d'àrids “Salt del Llop” per part de la mercantil Lafarge Cementos S.A.U. Aquest esborrany autoritza l'ocupació i per tant l'activitat extractiva durant un termini de vigència de 24 anys i 11 mesos (fins a l'any 2042), comptats a partir de l'1 de gener de 2018, és a dir, 14 anys més del termini màxim acordat per l'ajuntament en el ple del 17 de gener de 2017, que ho va fixar fins a l'any 2028. D'aquest esborrany de resolució de la Direcció general de Medi Natural i Avaluació Ambiental i del termini per a fer-ne al·legacions s'ha donat informació als grups polítics en la comissió especial sobre la muntanya de Romeu que s'ha reunit aquest matí.

 

L'ajuntament té un termini de 15 dies, des de la recepció de l'ofici per a manifestar formalment la seua conformitat o discrepància i per açò es portarà al ple previsiblement el 23 de juny per al seu debat i votació, segons ha avançat, la regidora delegada de Presidència i Medi ambient, Teresa García, una proposta de dictamen desfavorable en entendre que hi ha 12 arguments desfavorables en contra del plec que regirà l'ocupació de la muntanya pública. D'aquests, cinc són considerats com a qüestions d'estricta legalitat que han sigut obviades i ignorades per l'òrgan autonòmic que té la competència de decidir l'autorització. Sobretot, es posa l'accent en allò que es considera una consolidació material d'una infracció urbanística, ja que la delimitació de 33 hectàrees “suposaran la ratificació autonòmica material, per mitjà d'actuacions administratives delimitadores d'una infracció urbanística sobre sòl no urbanitzable protegit on l'ús extractiu no està tolerat pel Pla General d'Ordenació Urbana de Sagunt”.

 

Una altra de les qüestions legals en què la proposta incideix són els indicis de vulneració greu de la concessió demanial per a l'explotació de la pedrera atorgada en 1988, declarat com un incompliment molt greu pel ple el 30 de maig d'enguany.
 
 
 

En este sentit, la regidora delegada de Medi ambient i Presidència, Teresa García, ha declarat que: “la Conselleria està fent durant tot el procés de tramitació d'aquest expedient una deixadesa que al final està encobrint dues irregularitats que són molt greus i sent conselleria la garant del medi ambient. Aqueixes irregularitats són la destrucció d'una muntanya pública protegida i l'abús d'una multinacional referent al contracte que tenia amb l'ajuntament en relació a l'extracció de la pedra en aqueixa zona. El que conselleria no pot fer és mirar a una altra part. Nosaltres des del minut 1 estem dient que hi ha aqueixes consideracions d'il·legalitat i en cap moment ha entrat a fer referència a les mateixes. De fet prendre una decisió que no considere aqueixes dues irregularitats és encobrir-les i la conselleria no pot ser encobridora dels abusos d'una multinacional referent a l'explotació d'un ben públic protegit com és la muntanya pública”.

 

Per eixos motius, García exigeix a la Conselleria de Medi ambient que actue en defensa dels interessos públics com està fent l'Ajuntament de Sagunt. “Tenim l'obligació d'en aquells llocs on els recursos ambientals s'hagen vist agredits de la manera que siga retornar-los al seu estat original. La conselleria està deixant d'exercir les seues funcions. No entenem per què està deixant desatesa a una administració que sí que està fent el treball, tècnic i jurídic d'una manera exemplar, quan és una competència seua. Nosaltres en aquest cas el que fem és informar del que hi ha, però la que decideix el que hi ha és la mateixa conselleria. El que no pot fer en eixe cas és obviar-les i si ho fa que siga conseqüent amb el que fa de cara als tribunals. Estem parlant que aquestes irregularitats poden desembocar en un delicte ecològic i en una prevaricació. I són delictes molt greus com per a què la conselleria ho considere a l'hora d'exercir les seues competències i adoptar les resolucions que hi corresponguen”.Per finalitzar, i en clau política, la delegada ha afirmat que: “Els temps en què la conselleria de Medi ambient actue com si encara estiguera el PP i la senyora Bonig, i els resultats de la gestió de la senyora Bonig cauen tots en els tribunals tal com Compromís per Sagunt i les entitats cíviques d'aquest municipi han pogut demostrar, han passat".

 

"Si efectivament hi ha hagut un canvi de govern i s'està treballant per a dignificar les institucions en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, la conselleria no pot obviar dos requeriments que són de legalitat, estem parlant de legalitat, no d'oportunitat política. De complir la legalitat i d'anar amb compte dels recursos ambientals que hi ha en el nostre país i en el nostre municipi”.