La Junta de Govern adjudica el contracte per a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat de l'edifici municipal de Camí Reial

La inversió necessària s'aproxima al milió d'euros i està cofinançada al 50 % pel Fons FEDER de la Unió Europea

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat l'adjudicació del contracte “Instal·lació i obra de la climatització i ventilació per a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat de l'edifici i la reforma de la instal·lació elèctrica en baixa tensió del centre cívic Camí Reial” a l'empresa FULTON, S. a. per un import total de 910.037,54 €, IVA inclòs.

Esta inversió, que es realitza en el marc de l'EDUSI Join Sagunt, compta amb un finançament del 50 % a càrrec del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el Programa Operatiu Pluriennal d'Espanya (POPE) de període de programació 2014-2020. El termini d'execució previst per a la realització de les obres i instal·lacions serà de 8 mesos.

Amb això, es durà a terme, entre altres, la substitució de l'actual i obsolet sistema de climatització de l'edifici municipal de Camí Reial, basat en gasos d'efecte hivernacle per un nou sistema per aerotèrmia, molt més eficient i no contaminant. L'aerotèrmia és una tecnologia que extrau la major part de la seua energia de l'aire (al voltant d'un 75 %), que no contamina. S'utilitza per a proporcionar climatització a l'estiu, calefacció a l'hivern i aigua calenta sanitària tot l'any.

L'Ajuntament de Sagunt ha iniciat els tràmits per a executar la reforma de la instal·lació de climatització del Centre Cívic Camí Reial, on es presten diversos servicis administratius a la ciutadania i d'atenció al públic. Esta renovació té com a objectiu perseguir una major eficiència energètica mitjançant la instal·lació d'un sistema molt més sostenible i econòmic. Amb això, no sols es modernitzaran estes instal·lacions, sinó que es disminuirà la contaminació acústica (la tecnologia emprada és de les més silencioses del seu gènere) i s'aconseguirà un estalvi econòmic i energètic d'entre un 25 a un 35 % respecte a un sistema de climatització centralitzat. Així doncs, este nou sistema tindrà la consideració d'energia renovable i permetrà millorar la classificació energètica de l'edifici.