La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria de subvencions per a fomentar les activitats extraescolars

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 2 de març de 2015
 La Junta de Govern de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat aquest matí la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de foment d'activitats extraescolars i suport a l'educació per al curs escolar 2014/15, segons la proposta de la regidor delegada d'Educació, Maribel Sáez.

La concessió es realitzarà en concurrència competitiva, la convocatòria compta amb un pressupost de 15.000 €. i el termini límit per a la presentació de sol·licituds és fins al 2 de març de 2015.

Segons ha explicat la portaveu de l'Equip de Govern, Davinia Bono: “L'objecte de la convocatòria és contribuir a l'educació i formació de l'alumnat a través del foment d'activitats extraescolars culturals, lúdiques i creatives, que oferisquen els centres educatius del municipi i les seues respectives associacions”. 

L'Ajuntament de Sagunt finançarà aquells projectes o activitats que tinguen un mínim de 15 participants i la durada dels quals siga com a mínim de dos mesos. S'exclouran de ser finançades les excursions, festes i activitats esportives, així com tots aquells projectes que formen part del curricular del centre o que tinguen relació amb l'oferta d'activitats que organitza l'Ajuntament, independentment del col·lectiu a qui es dirigisquen.
La sol·licitud es realitzarà per mitjà de la presentació de la corresponent instància normalitzada per a la concessió de subvencions, acompanyada de la documentació complementària disponible en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt (www.aytosagunto.es). La sol·licitud haurà d'estar subscrita per l'Adreça del col·legi, o per la Presidència de l'Associació, o per qui tinga conferida la representació. L'òrgan col·legiat que valorarà les sol·licituds és la Comissió Pedagògica del Consell Escolar Municipal.

A partir d'avui es farà pública la convocatòria d'aquestes subvencions mitjançant la publicació en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt i la resolució de la mateixa es farà pública també en la web municipal.